موجود

آداب تجاری، مذا کره و بازی ها

آداب تجاری مذا کره و بازی ها DBA،MBA

تعداد
قیمت: 86,000 تومان


نظرات آداب تجاری، مذا کره و بازی ها

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده نوید ناصحی فر
وحید ناصحی فر
مجید نیک مهر
مترجم
ناشر چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 159 صفحه
دسته بندی پرفروش ها
تاریخ انتشار 1399
شابک 5
قیمت 86,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

فهرستمطالبفصل اول: مفهوم آداب معاشرت تجاری............................................................... 7فصل دوم: شناخت مخاطبین ......................................................................... 9 .فصل سوم: معرفی در کسب و کار .................................................................... 13 .1فصل چهارم: قرار ملاقات ............................................................................. 5.1فصل پنجم: راز خوش صحبتی ....................................................................... 9.فصل ششم: آداب دست دادن ....................................................................... 3 2 .فصل هفتم: مبادله کارت ویزیت .................................................................... 27.فصل هشتم: زبان بدن................................................................................ 31 .3فصل نهم: آداب ارتباطاتالکترونیکی ............................................................... 5 .3فصل دهم: پوشش.................................................................................... 9 .فصل یازدهم: مکاتبات در کسب و کار .............................................................. 43 .4فصل دوازدهم: آداب جلسات و ارائه مطالب......................................................... 5 .4فصل سیزدهم: حساسیت اجتماعی................................................................. 9 .فصل چهاردهم: آداب مصاحبه شغلی............................................................... 3 5 .فصل پانزدهم: سیاستهای محیط کار.............................................................. 57 .فصل شانزدهم: آداب بینالملل ....................................................................... 1 6 .1فصل هفدهم: مهندسی رفتار ارتباطی............................................................... 09.11فصل هجدهم: مذاکره حرفهای...................................................................... 5 .1فصل نوزدهم: استراتژیهای مذاکره ................................................................. 1 2 .فصل بیستم: کدهای بهبود اعتماد به نفس ........................................................ 134 .14فصل بیست و یکم: کدهای برندسازی شخصی در مذاکرات...................................... 7.1فصل بیست و دوم: کدهای فروشندگی حرفهای..................................................... 1 5 .6 آداب تجاری، مذاکره و بازی هافصل بیست و سوم: کدهای داشتن اقتدار در مذاکرات 153فصل بیست و چهارم: کدهای رفتار سیاسی 155فصل بیست و پنجم: انواع بازی های رفتاری

سخن مولف

توسعه مهارت های کسب و کار و بازرگانی در کنار توسعه مهارت های فنی بر موفقیت
تاثیر گذاشته و مورد توجه مشاغل مختلف و مؤسسات آموزشی است. یکی از
مهارتهای مورد توجه در این زمینه مهارتهای آداب تجاری، مذاکره و بازیها است.
آداب تجاری شامل کدهای رفتاری بوده که در ارتباطات، مذاکرات و تعاملات
اجتماعی به کار رفته و غفلت و بی توجهی نسبت به آن میتواند موجب بروز سوءتفاهم،
عملکرد منفی و یا حتی قطع رابطه شود. 1
یکی از کاربردهای آداب تجاری، در مذاکرات تجاری بوده که موضوع دوم مورد
بحث در این کتاب است. روش نگارش این کتاب مبتنی بر ارائه کدهای رفتاری
بوده که ممارست و تمرین در اجرای این کدها میتواند بر عملکرد فردی خوانندگان
تاثیرگذار باشد.

برچسب ها: مدیریت

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است