موجود

آداب تجاری، مذا کره و بازی ها

آداب تجاری مذا کره و بازی ها DBA،MBA

تعداد
قیمت: 54,000 تومان


نظرات آداب تجاری، مذا کره و بازی ها

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده نوید ناصحی فر
وحید ناصحی فر
مجید نیک مهر
مترجم
ناشر چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 159 صفحه
دسته بندی پرفروش ها
تاریخ انتشار 1399
شابک 5
قیمت 54,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

فهرستمطالب
فصل اول: مفهوم آداب معاشرت تجاری............................................................... 7
فصل دوم: شناخت مخاطبین ......................................................................... 9 .
فصل سوم: معرفی در کسب و کار .................................................................... 13 .
1
فصل چهارم: قرار ملاقات ............................................................................. 5.
1
فصل پنجم: راز خوش صحبتی ....................................................................... 9.
فصل ششم: آداب دست دادن ....................................................................... 3 2 .
فصل هفتم: مبادله کارت ویزیت .................................................................... 27.
فصل هشتم: زبان بدن................................................................................ 31 .
3
فصل نهم: آداب ارتباطاتالکترونیکی ............................................................... 5 .
3
فصل دهم: پوشش.................................................................................... 9 .
فصل یازدهم: مکاتبات در کسب و کار .............................................................. 43 .
4
فصل دوازدهم: آداب جلسات و ارائه مطالب......................................................... 5 .
4
فصل سیزدهم: حساسیت اجتماعی................................................................. 9 .
فصل چهاردهم: آداب مصاحبه شغلی............................................................... 3 5 .
فصل پانزدهم: سیاستهای محیط کار.............................................................. 57 .
فصل شانزدهم: آداب بینالملل ....................................................................... 1 6 .
1
فصل هفدهم: مهندسی رفتار ارتباطی............................................................... 09.
11
فصل هجدهم: مذاکره حرفهای...................................................................... 5 .
1
فصل نوزدهم: استراتژیهای مذاکره ................................................................. 1 2 .
فصل بیستم: کدهای بهبود اعتماد به نفس ........................................................ 134 .
14
فصل بیست و یکم: کدهای برندسازی شخصی در مذاکرات...................................... 7.
1
فصل بیست و دوم: کدهای فروشندگی حرفهای..................................................... 1 5 .
6 آداب تجاری، مذاکره و بازی ها
فصل بیست و سوم: کدهای داشتن اقتدار در مذاکرات 153
فصل بیست و چهارم: کدهای رفتار سیاسی 155
فصل بیست و پنجم: انواع بازی های رفتاری

سخن مولف

توسعه مهارت های کسب و کار و بازرگانی در کنار توسعه مهارت های فنی بر موفقیت
تاثیر گذاشته و مورد توجه مشاغل مختلف و مؤسسات آموزشی است. یکی از
مهارتهای مورد توجه در این زمینه مهارتهای آداب تجاری، مذاکره و بازیها است.
آداب تجاری شامل کدهای رفتاری بوده که در ارتباطات، مذاکرات و تعاملات
اجتماعی به کار رفته و غفلت و بی توجهی نسبت به آن میتواند موجب بروز سوءتفاهم،
عملکرد منفی و یا حتی قطع رابطه شود. 1
یکی از کاربردهای آداب تجاری، در مذاکرات تجاری بوده که موضوع دوم مورد
بحث در این کتاب است. روش نگارش این کتاب مبتنی بر ارائه کدهای رفتاری
بوده که ممارست و تمرین در اجرای این کدها میتواند بر عملکرد فردی خوانندگان
تاثیرگذار باشد.

برچسب ها: آموزشی آداب مذاکره

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است