موجود

توسعه تفکر استراتژیک در محیط :vucaکاربست سناریو و بازی سازی کسب و کار

همراه با چند مطالعه موردی

تعداد
قیمت: 235,000 تومان

بسیاری از مدیران و رهبران، وقت خود را صرف مبارزه با آتش می‌‌کنند، یعنی با بحران‌‌ها و مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌‌کنند که در حال رخ دادن هستند، نه صرفاً توجه به آنچه که برای بقا یا موفقیت احتمالی کسب‌وکار ضروری است. مهارت‌‌ها و تلاش‌های آن‌ها، معطوف به ارزیابی و اتخاذ تصمیمات عملیاتی و تاکتیکی می‌گردد. از این‌‌رو، تمرکز کوتاه‌مدت بر مسائل روزمره، واکنش طبیعی بسیاری از مدیران بر اساس آن چیزهایی است که برای انجام آن‌ها آموزش دیده‌اند، آن چیزهایی که از آن‌ها انتظار می‌رود و سهولت اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدتی که ریسک اندکی دربردارند. کسب‌وکارهای موفق، این رویکرد مدیریتی را نمی‌پذیرند و به توسعه افراد و فرهنگ سازمانی‌‌ای می‌پردازند که مسائل حیاتی برای موفقیت را مورد توجه قرار می‌دهند. دیدگاه سنتی و سیستم‌‌های برنامه‌‌ریزی درون بیشتر سازمان‌‌ها، یک رویکرد درون‌گرا و تدریجی را برای بهبود عملکرد تشویق می‌نماید. کسب‌وکارهای پیشرو عمدتاً بر سه حوزه، شامل مشتریان (چگونه می‌توان از تأمین نیازهای مشتریان اطمینان حاصل کرد؟)، رقبا (چگونه می‌توان به مزیت رقابتی دست یافت و آن را حفظ کرد؟) و شرکت (چگونه می‌توان نقاط قوت کسب‌وکار را توسعه داد یا ایجاد کرد؟) تأکید دارند. رهبران کسب‌وکار باید اطمینان حاصل کنند که تیم‌های مدیریت ارشد، فرآیندهای تفکر مناسب را به‌کار می‌گیرند. به‌طور سنتی، مدیران اغلب از یک رویکرد عملیاتی برای حل مسائل استفاده می‌کنند و نتیجه آن، محدود بودن گستره تفکر و اثرات محدود آن خواهد بود. در نتیجه، فرآیندهای تفکر استراتژیک باید به محور تمرکز مستمر مدیران کسب‌وکارها تبدیل شده و با بازنگری و تصمیم‌گیری مستمر یکپارچه گردد. در این راستا، مدیران کسب‌وکارها نیازمند مهارت‌ها و قابلیت‌هایی از قبیل توانایی تفکر استراتژیک، پاسخگویی به تغییرات محیطی، توانایی تبدیل ایده‌‌ها به عمل، قابلیت توسعه محصول، کارآفرینی، قابلیت‌های بازاریابی و کنترل محصولات هستند (الکین، 2007: 1-3). در این میان، توسعه قابلیت تفکر استراتژیک در محیط بی‌ثبات کسب‌وکار، محور بحث نوشتار حاضر است. 
1-1. اهمیت تفکر استراتژیک و آینده نگاری در محیط‌‌های ناپایدار
مینتزبرگ تمایز آشکاری بین تفکر استراتژیک و مفاهیمی چون برنامه‌‌ریزی استراتژیک قائل است. او اشاره می‌کند که برنامه‌‌ریزی استراتژیک، تفکر استراتژیک نیست و استدلال می‌‌کند که هرکدام از واژه‌‌ها بر مراحل مختلفی از فرآیند توسعه استراتژی توجه دارند. از دید وی، برنامه‌‌ریزی استراتژیک بر تجزیه‌وتحلیل تمرکز داشته و با تعیین و فرموله‌‌کردن استراتژی‌‌های موجود سروکار دارد. درحالی‌که تفکر استراتژیک بر ترکیب تأکید دارد و با استفاده از شهود و خلاقیت یک نگرش منسجم از مؤسسه ایجاد می‌‌کند. او ادعا می‌‌کند که برنامه‌‌ریزی استراتژیک فرآیندی است که باید بعد از تفکر استراتژیک اتفاق بیفتد. تفکر استراتژیک را می‌‌توان فرآیندی دانست که مدیران ارشد از آن طریق می‌‌توانند «فراتر از بحران‌ها و فرآیندهای مدیریتی روزانه بیندیشند» تا نگرشی متفاوت از سازمان و محیط متغیر آن به‌دست آورند. هراکلوس (1998) با مقایسه یادگیری تک‌حلقه‌‌ای و دوحلقه‌‌ای، بین برنامه‌‌ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک تفاوت قائل شده است. از دیدگاه وی یادگیری تک‌حلقه‌‌ای مشابه برنامه‌‌ریزی استراتژیک و یادگیری دوحلقه‌‌ای مشابه تفکر استراتژیک است. به اعتقاد وی، یادگیری تک‌حلقه‌‌ای شامل تفکر در قالب مفروضات موجود و اقدام براساس مجموعه ثابتی از اقدامات بالقوه جایگزین است (هی و پیتا، 2017). در مقابل، یادگیری دوحلقه‌‌ای مفروضات موجود را به چالش وا می‌‌دارد و راه‌حل‌‌های جدید و نوآورانه‌‌ای را توسعه می‌دهد که به اقدامات بالقوه مناسب‌‌تری منجر می‌‌شوند. درک تفکر استراتژیک مستلزم یک رویکرد دو وجهی است که هم ویژگی‌های یک فرد با تفکر استراتژیک را بررسی کند و هم پویایی‌‌ها و فرآیندهایی را که در داخل زمینه سازمانی محل فعالیت فرد اتفاق می‌افتند. تفکر استراتژیک در سطح فردی شامل سه عنصر اصلی است: درکی کلی از سازمان و محیط آن، خلاقیت و چشم‌اندازی برای آینده سازمان. سطح سازمانی، زمینه‌‌ای را فراهم می‌کند که در آن بتوان از تفکر استراتژیک فردی برخوردار بود. سازمان‌ها نیازمند ایجاد ساختارها، فرآیندها و سیستم‌‌هایی هستند که: الف) گفتگوی استراتژیک مستمری بین تیم مدیریت ارشد به‌وجود آورند، ب) از مزیت نبوغ و خلاقیت تمام کارکنان بهره‌برداری کنند، ج) عدم وجود تفکر استراتژیک را به‌عنوان کاستی اساسی سازمان‌‌ها شناخته‌اند. برای از بین بـردن این وضعیت سازمان‌ها باید به تفکر استراتژیک در دو سطح فردی و سازمانی تأکید داشته باشند. تشخیص اینکه تفکر استراتژیک باید در هر دو سطح فردی و سازمانی مورد تأکید قرار گیرد، مدیران ارشد را قادر خواهد ساخت تا طیف وسیع‌تری از استراتژی‌های ممکن را برای بهبود تفکر استراتژیک در سازمانشان ترسیم کنند. درحالی‌که اگر مدیران ارشد، تفکر استراتژیک را فقط به‌صورت نوعی از سبک تفکر فردی در نظر بگیرند، چنین حالت‌‌هایی رخ نمی‌‌دهد. سازمان‌هایی که در تأکید بر تفکر استراتژیک در دو سطح موفق باشند، یک قابلیت اصلی ایجاد خواهند کرد که تعامل و یادگیری سازمانی را در بین واحدهای تجاری استراتژیک و نواحی وظیفه‌ای تسهیل می‌کند. تقلید از این قابلیت اصلی برای رقیبان مشکل خواهد بود و این قابلیت، سازمان را در برابر تغییر انعطاف‌پذیرتر و سازگارتر می‌‌کند و به سازمان یاری می‌‌رساند تا در محیط متلاطم کسب‌وکار تداوم حیات یافته و موفق شود (پنزیسنکی، 2016). 
باید عنایت داشت که تفکر استراتژیک پیش‌بینی آینده نیست، بلکه تشخیص به‌موقع ویژگی‌های میدان رقابت و دیدن فرصت‌هایی است که رقبا نسبت به آن غافل هستند. فقدان تفکر استراتژیک در بسیاری از مدیران ارشد سازمان‌ها احساس می‌شود. ازطریق به‌کارگیری مفاهیم مدیریت استراتژیک، آینده‌پژوهی و روانشناسی کاربردی/علوم شناختی، می‌توان چارچوبی را جهت برطرف کردن این نقیصه، برای مدیران ارشد کسب‌وکارها ارائه کرد. توانایی عکس‌‌العمل نشان دادن نسبت به مدل‌‌های ذهنی و به چالش کشیدن مفروضات رایج و باورهای بنیادین در جهت توسعه استراتژی‌‌ها و برنامه‌‌های عملی، الزامی است. استراتژیست‌‌ها باید از تفکر غیرمتعارف و استفاده از تخیلات و خلاقیت برای کشف شیوه‌‌های جایگزین انجام کار استفاده کنند. بدین منظور باید برای مدیران، برنامه‌هایی آموزشی و توسعه‌ای طراحی گردد تا سطح عمومی و کلی توانایی تفکر استراتژیک در آن‌ها و نیز تفکر خلاق پرورش یابد. در این زمینه می‌توان به تجربه شرکت شل اشاره کرد که ارتباطات را ازطریق سازمان‌دهی برنامه‌های آموزش مشارکتی تشویق می‌کند، به‌نحوی‌که مدیران از سرتاسر دنیا همدیگر را در جلسات مشترک حل مسئله ملاقات می‌کنند. این برنامه‌ها نوآوری را به‌سرعت در شرکت شل گسترش داده و ابزاری قدرتمند برای یادگیری سازمانی، افزایش قوه ابتکار و اتخاذ تصمیمات بهتر ایجاد کرد (موون، 2013).


نظرات توسعه تفکر استراتژیک در محیط :vucaکاربست سناریو و بازی سازی کسب و کار

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده محمد رضا جلیلوند
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 371 صفحه
دسته بندی تازه های نشر
تاریخ انتشار 1402
شابک 9786223740466
قیمت 235,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

پیشگفتار       7


فصل اول: مقدمه و منطق کتاب       9

1-1. اهمیت تفکر استراتژیک و آینده نگاری در محیط‌‌های ناپایدار       10

1-2. جمع‌‌بندی       18


فصل دوم: تفکر استراتژیک: چیستی، اصول، ابزارها و الگوها       19

2-1. چیستی تفکر استراتژیک       21

2-2. جایگاه تفکر استراتژیک در سیر تکامل استراتژی       26

2-3. تقابل برنامه‌‌ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک       33

2-4. اصول تفکر استراتژیک       37

2-5. مهارت‌‌های فکری رهبران استراتژیک       47

2-6. ابزارها: استعاره‌‌ها، مدل‌‌ها و تفکر سیستمی       67

2-7. الگوهای تفکر استراتژیک       73

2-8. جمع بندی       100فصل سوم: سناریوپردازی       101

3-1. فرآیند منطق شهودی       103

3-2. تفکر مبتنی‌بر سناریو       110

3-3. برنامه‌‌ریزی مبتنی‌بر سناریو       114

3-4. چالش شناختی       117

3-5. نقش علوم اعصاب: حافظه رویدادی/اپیزودیک       122

3-6. تفکر سناریویی و قضاوت مدیریتی       130

3-7. ارتباط برنامه‌‌ریزی استراتژیک و برنامه‌‌ریزی مبتنی‌بر سناریو       136

3-8. روش‌‌های سناریونگاری       138

3-9. جمع بندی       156


فصل چهارم: بازی‌‌سازی کسب‌وکار       159

4-1. تاریخچه بازی‌‌سازی جنگ       162

4-2. تکامل بازی‌‌سازی جنگ کسب‌وکار       180

4-3. روش‌‌شناسی بازی‌‌سازی جنگ کسب‌وکار       182

4-4. بازی‌‌سازی جنگ کسب‌وکار چگونه کار می‌‌کند؟ تیم‌‌ها چه نقشی دارند؟       186

4-5. بازی جنگ کسب‌وکار چگونه کار می‌کند: نحوه تعاملات       189

4-6. بازی جنگ کسب‌وکار چگونه کار می‌‌کند؟ حرکت‌‌های بازی       191

4-7. اهمیت بازی جنگ کسب‌وکار در استراتژی       193

4-8. استراتژی و تاکتیک‌‌ها از منظر نظامی       194

4-9. مزایای بازی جنگ کسب‌وکار       197

4-10. کاربردهای بازی جنگ کسب‌وکار       199

4-11. بازی جنگ و علوم شناختی       203

4-12. جمع‌‌بندی       214


فصل پنجم: تفکر استراتژیک در محیط VUCA       215

5-1. چشم‌اندازهای دنیای VUCA       216

5-2. پدیده VUCA       220

5-3. پیچیدگی به‌عنوان مفهوم محوری       236

5-4. اثرات و پیامدهای پیچیدگی محیطی       237

5-5. رویکردهای نظری به پدیده VUCA       240

5- 6. چارچوب‌‌های مواجهه با VUCA       246

5- 7. مواجهه با محیط VUCA از طریق درون‌سپاری و انجام فعالیت‌‌ها در داخل       253

5- 8. مواجهه با محیط VUCA از طریق برون‌سپاری و انجام فعالیت‌‌ها در خارج       261

5- 9. جمع بندی       265


فصل ششم: مطالعات موردی       267

6-1. مطالعه موردی 1: استراتژی ائتلاف برای شرکت‌های هواپیمایی       267

6-2. مطالعه موردی 2: ورود به بازار داده‌های 3G تلفن همراه       273

6-3. مطالعه موردی 3: ترکیب سناریو و بازی‌‌سازی برای آژانس‌‌های گردشگری       282


پیوست: کاربرد بازی‌ها و علوم اعصاب در مسائل سازمانی       339

پ-1) بازی معمای زندانی       340

پ-2) بازی اعتماد       345

پ-3) بازی اولتیماتوم       350

پ-4) بازی دیکتاتور       354


منابع و مراجع       359

سخن مولف


یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که طی سال‌‌های اخیر، کسب‌وکارهای مختلف در زمینه برنامه‌ریزی یا مدیریت استراتژیک با آن مواجه بوده‌اند، فقدان مهارت تفکر استراتژیک بوده است. این مهارت، به‌ویژه در محیط VUCA که از چهار ویژگی تلاطم/نوسان، عدم قطعیت، پیچیدگی و ابهام برخوردار است، اهمیت فزاینده‌ای دارد. تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک دو مقوله جداگانه هستند که باهم تعامل دارند و هر دو برای مدیریت استراتژیکِ اثربخش ضروری هستند. برنامه‌ریزی استراتژیک بعد از تفکر استراتژیک اتفاق می‌افتد. تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک می‌‌توانند در کنار هم نقش مکمل داشته باشند. در این رویکرد، تفکر استراتژیک چشم‌انداز می‌آفریند و برای تبیین و پیاده‌سازی آن از ابزار برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده می‌‌شود. هدف کتاب «توسعه تفکر استراتژیک در محیط VUCA: کاربست سناریو و بازی‌‌سازی کسب‌وکار»، مروری بر مفهوم تفکر استراتژیک و نیز مهم‌ترین ابزارهای نوین برای برای توسعه قابلیت تفکر استراتژیک، یعنی سناریوپردازی و بازی‌‌سازی کسب‌وکار در محیط VUCA برای مدیران کسب‌وکارها است. در واقع، دغدغه و باور نگارنده آن است که می‌توان با استفاده از ابزارهای سناریو و بازی‌‌سازی کسب‌وکار، به ارتقاء و توسعه تفکر استراتژیک در محیط VUCA مبادرت نمود. در این راستا، نتایج یک مطالعه موردی در صنعت گردشگری و مهمانداری با هدف کاربست هم‌زمان این دو ابزار در راستای توسعه قابلیت تفکر استراتژیک نیز ارائه شده است. این کتاب که از زاویه دید یک دانشگاهی دارای سوابق اجرایی و مشاوره‌ای متعدد در صنایع مختلف نوشته شده است، بر اساس نظریه‌های مدیریتی و شناختی بنا شده است که تأثیری قوی بر بسیاری از حوزه‌های کسب‌وکار در دو دهه اخیر داشته‌اند. همان‌گونه که سایر کتاب‌های مربوط به تفکر استراتژیک دامنه وسیعی از موضوعات، مدل‌ها، چارچوب‌ها و نظریه‌ها را پوشش می‌دهند، این کتاب نیز مهم‌ترین آن‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد، ولی ویژگی بارز آن این است که بر چگونگی درک مدیران شرکت‌ها از محیط‌های کسب‌وکار با ویژگی‌‌های VUCA، ارزیابی و هدایت منابع شرکت، و تلاش برای کسب مزیت رقابتی در بازار ناپایدار و رقابتی متمرکز است. در واقع، این کتاب نه‌تنها بر ویژگی‌ها و فرآیندهای دو ابزار مهم توسعه تفکر استراتژیک تاکید داشته و آخرین دستاوردهای علمی موجود در این زمینه را مرور می‌کند، بلکه در عمل و در قالب مطالعه‌ای موردی نیز این دو ابزار را برای کسب‌وکارهای صنعت گردشگری و مهمانداری نیز به کار بسته تا نقشه راهی برای استفاده عملی از این دو ابزار به‌صورت ترکیبی فراهم آید. امید است این کتاب بتواند برای اهل فن و مدیران کسب‌وکارهای فعال در صنایع مختلف، به‌ویژه کسب‌وکارهای صنعت گردشگری و مهمانداری مفید واقع شود. 
© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت : نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است