موجود

بازاریابی استراتژیک برنامه‏ ریزی شرکت ‏های بازارگرا و واحدهای کسب‏ وکار

برنامه‏ ریزی شرکت ‏های بازارگرا و واحدهای کسب‏ وکار

تعداد
قیمت: 80,000 تومان


نظرات بازاریابی استراتژیک برنامه‏ ریزی شرکت ‏های بازارگرا و واحدهای کسب‏ وکار

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده سون راینکه
تورستن تامچک
آلفرد کوس
مترجم امیر غفوریان
امید بهبودی
علی پورنگ
ناشر چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 285 صفحه
دسته بندی تازه های نشر
تاریخ انتشار 1400
شابک 5
قیمت 80,000 تومان
زبان فارسی/تخصصی بازاری

فهرست مطالب

فهرست مطالب

مقدمه                                              3

1-1 مفهوم بازاریابی.. 3

1-1-1 از رویکرد تولید تا رویکرد بازاریابی.. 4

2-1-1 تعریف مفهوم بازاریابی.. 8

3-1-1 ویژگی‌های بازاریابی.. 10

4-1-1 بازاریابی استراتژیک... 13

2-1 فرآیند برنامه‏ریزی بازاریابی- یک مرور کلی.. 15

1-2-1 آمیخته بازاریابی.. 17

2-2-1 نقش برندها 21

3-2-1 روند برنامه‏ریزی بازاریابی و ساختار این کتاب.. 22

منابع. 24

مبنای برنامه‏ریزی بازاریابی                             26

1-2 مبنای اطلاعات عمومی ‌برنامه‌ریزی در بازاریابی.. 27

1-1-2 چرخه عمر محصول. 27

2-1-2 منحنی تجربه. 30

2-1-3 صرفه‌جویی مقیاس و صرفه‌جویی دامنه. 34

2-1-4 عوامل موثر در موفقیت.. 36

2-2 تحلیل محیطی و صنعتی.. 40

2-2-1 تحلیل محیطی.. 40

2-2-2 تحلیل صنعت.. 43

2-2-3 تحلیل رقابت.. 47

2-3 تجزیه و تحلیل شرکت.. 50

2-3-1 نقاط قوت و ضعف... 50

2-3-2 تحلیل زنجیره ارزش... 52

4-2 مطالعه بازار و جنبه‌های رفتار خریدار. 54

منابع. 61

برنامه‌ریزی شرکت بازار‌گرا                 63

1-3 رقابت و مزیت‏های رقابتی.. 63

3-1-1 اصول اساسی.. 63

3-1-2 ویژگی‌های بازار و منابع به‌عنوان مبنای موفقیت یک بنگاه 65

3-1-3 توسعه و تأثیرات مزیت‌های رقابتی.. 70

2-3 رهنمودهای حاصله از برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت.. 74

3-3 تعریف فعالیت‌های بازار و کسب‏و‌کار. 76

سخن مولف

اجازه دهید روند تحول از مفهوم فروش سنتی تا مفهوم امروز بازاریابی، براساس تغییر شرایط بازار تشریح شود. به

منظور ارائه روش نتر ايده اصلي، آنچه را که امروزه به عنوان بازاريابي درک ميشود، در کانون توجه قرار م يدهيم.

هر چند مقاله كیت2 ) 1960 (، ممكن است به روشنی و بسیار ساده مراحل خاص توسعه بخش فروش را نشان

دهد و به دلیل طبق هبندی شفاف و واضح آن در ادبیات )کتا بهای درسی( مورد توجه زیادی قرار گرفته

است، اما در مورد صحت تاریخی آن هنوز شک و تردید وجود دارد )فولرتون 3، 1988 (. براساس مفروضات

این مقاله، در ابتدا دور ههایی وجود داشته است که به دلیل تقاضای زیاد و عرضه کم )بازار فروشندگان 4(،

تأمی نکنند ه های کالا از موقعیت مستحکمی )جایگاه ویژ های( در بازار برخوردار بودند. به نظر م یرسد شروع

تولید انبوه صنعتی در آلمان پس از جنگ جهانی دوم و اواخر قرن نوزدهم آغاز شده است

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است