موجود

مدیریت کاربردی منابع انسانی

مدیریت کاربردی منابع انسانی

تعداد
قیمت: 140,000 تومان

بدون تردید تحقق هدف های سازمان در گرو تامین نیازهای منابع انسانی بوده و تامین
نیازهای منابع انسانی نیز در گرو تحقق هدف های سازمان است. در همین جهت،
منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی از جنبه های مختلف حائز اهمیت بوده

مشخصات کالا
ارتفاع
تعداد صفحات 205
دسته بندی مدیریت تخصصی /منابع انسانی/ سازمان
سال چاپ 1399
طول
عرض
قطع رقعی
نتشارات چاپ و نشر بازرگانی
نوبت چاپ اول
نوع جلد گلاسه
نویسنده دکتر وحید ناصحی فر دکتر حسین منتی دکتر مهنوش سعیلی نیک
وزن 400.00
ژانر مدیریت /تخصصی
کد بین المللی(شابک یا ...) 9785469978-3

نظرات مدیریت کاربردی منابع انسانی

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده وحید ناصحی فر
حسین منتی
مهنوش سهیلی نیک
مترجم
ناشر چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 203 صفحه
دسته بندی سازمان و توسعه منابع انسانی
تاریخ انتشار 1399
شابک 97854125
قیمت 140,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالبپیشگفتار ................................................................................................. 7 .فصل اول: مبانی مدیریت منابع انسانی................................................................... 9.اهمیت منابع انسانی .............................................................................. 9 .افراد در سازمانها ................................................................................. 11 .ویژگیهای افراد با ارزش........................................................................... 12 .تعریف مدیریت منابع انسانی.................................................................... 13 .سیر تکوینی مدیریت منابع انسانی ............................................................... 14 .فعالیتهای مدیریت منابع انسانی............................................................... 15 .نقشهای مدیران منابع انسانی .................................................................. 17 .نقش در حال تغییر مدیریت منابع انسانی........................................................ 19 .عوامل موثر بر نقش مدیریت منابع انسانی......................................................... 19 .اهداف مدیریت منابع انسانی .................................................................... 20 .وظایف و مسئولیتهای مدیریت منابع انسانی ................................................. 22 .مدیریت راهبردی منابع انسانی.................................................................. 22 .اصول اخلاق حرفهای در مدیریت منابع انسانی................................................. 24 .سوالات فصل اول ................................................................................ 29 .فصل دوم : محیط منابع انسانی......................................................................... 31 .تعریف محیط.................................................................................... 31 .محیط مدیریت منابع انسانی.................................................................... 31 .محیط از دیدگاه استونر........................................................................... 36 .آینده مدیریت منابع انسانی...................................................................... 37 .چالشهای فرا روی مدیریت منابع انسانی....................................................... 39 .4 مدیریت كاربردی منابع انسانیمدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی .......................................................... 42انواع مختلف کارمندان بین المللی............................................................... 42مدل های مدیریت منابع انسانی.................................................................. 43گام های کاربردی ................................................................................. 44فصل سوم: وظایف مدیریت منابع انسانی............................................................... 47-1 برنام هریزی ..................................................................................... 47-2 سازماندهی ..................................................................................... 50-3 هدایت و رهبری................................................................................ 51-4 کنترل ......................................................................................... 52فصل چهارم و پنجم: طراحی و تجزیه و تحلیل شغل .................................................... 55طراحی شغل ...................................................................................... 55طراحی واحدهای اداری .......................................................................... 57دسته بندی مشاغل............................................................................... 58روش های طراحی شغل ........................................................................... 58تجزیه و تحلیل شغل............................................................................... 60شرح شغل ........................................................................................ 65شرایط احراز شغل................................................................................. 66شغ لزدایی........................................................................................ 68غن یسازی شغل .................................................................................. 68طبقه بندی مشاغل................................................................................ 68فصل ششم: برنامه ریزی منابع انسانی ................................................................... 71مزایای برنامه ریزی منابع انسانی................................................................... 72مراحل برنامه ریزی منابع انسانی................................................................... 72برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی .............................................................. 80الگوی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی....................................................... 82برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی ................................................................ 84فصل هفتم: کارمندیابی................................................................................. 85مقاصد کارمندیابی ............................................................................... 86عوامل موثر بر کارمندیابی.......................................................................... 87بدیل های کارمندیابی ............................................................................ 88انواع موسسات کاریابی ........................................................................... 88فهرستلطبا س رف م ه ت5فرایند کارمندیابی ................................................................................ 89 .منابع و روش های تامین نیرو ...................................................................... 90 .محدودیتهای فرآیند کارمندیابی............................................................... 93 .فصل هشتم: انتخاب نیروی انسانی .................................................................... 95.انتخاب نیروی انسانی ........................................................................... 95 .اهداف انتخاب .................................................................................. 96 .فرایند انتخاب ................................................................................... 96 .مصاحبه استخدامی............................................................................. 100 .آزمونهای استخدامی........................................................................... 103 .فرایند اجتماعی کردن........................................................................... 107 .فصل نهم: ارزشیابی عملکرد کارکنان.................................................................. 113.دیدگاههای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد...................................................... 113 .کاربردهای ارزشیابی عملکرد .................................................................... 114 .هدفهای ارزشیابی عملکرد ................................................................... 115 .فرایند ارزشیابی عملکرد ........................................................................ 117 .چه کسانی باید ارزشیابی کنند؟................................................................. 119 .معیارهای ارزشیابی.............................................................................. 120 .روشهای ارزشیابی عملکرد ..................................................................... 121 .مصاحبه ارزشیابی عملکرد ..................................................................... 131 .انحرافات در ارزشیابی عملکرد کارکنان ....................................................... 133 .نکات کلیدی بازخورد ارزشیابی عملکرد ...................................................... 134 .کاربرد اجرای صحیح ارزشیابی عملکرد کارکنان .............................................. 135 .آسیبهای ارزشیابی عملکرد ................................................................. 136 .فصل دهم: آموزش کارکنان............................................................................. 139کارکردهای عملیاتی آموزش در سازمان ......................................................... 139 .اهداف آموزشی.................................................................................. 143 .فرایند آموزش کارکنان ........................................................................... 144 .روشهای آموزش کارکنان و پرورش مدیران ..................................................... 147 .نیازسنجی آموزشی............................................................................... 150 .وظایف واحد آموزش ............................................................................ 156 .ده نکته اجرایی برای طراحی و اجرای برنامه آموزشی ........................................... 156 .ده نکته کاربردی جهت آموزش و توسعه مدیران................................................ 157 .6 مدیریت كاربردی منابع انسانیفصل یازدهم: جبران خدمات کارکنان .................................................................. 159الف( سیستم پاداش............................................................................. 159ب( مدیریت حقوق و دستمزد................................................................... 162فرایند تعیین حقوق و دستمزد ................................................................... 164شیو ههای پرداخت............................................................................... 166انواع دستمزد ..................................................................................... 168تفاوت گذاری در دستمزدها ...................................................................... 169رضایت شغلی ................................................................................... 169فصل دوازدهم: انضباط کارکنان ....................................................................... 173تعریف انضباط.................................................................................. 173انواع تخلفات ..................................................................................... 174تدابیر انضباطی .................................................................................. 176انواع انضباط .................................................................................... 177بررسی و ارزیابی تخلفات ....................................................................... 177ویژگی های نظام انضباطی مؤثر.................................................................. 178انضباط مثبت )انضباط بدون تنبیه( ........................................................... 179شرایط اخراج ..................................................................................... 180چگونگی اخراج ................................................................................. 183انضباط در قران .................................................................................. 184فصل سیزدهم: سلامتی، ایمنی و رفاه کارکنان.......................................................... 193انواع مکاتب مربوط به طراحی شغل از زاویه توسعه سلامت منابع انسانی....................... 193روش های کاربردی جهت توسعه سلامت، ایمنی، رفاه و خروج کارکنان ........................ 194انگیزش کارکنان.................................................................................. 196خروج از سازمان.................................................................................. 196سلامت .......................................................................................... 198عوامل استرس آفرین .............................................................................. 198ایمنی............................................................................................. 199رفاه و امنیت خاطر ................................................................................ 201فهرست منابع............................................................................................ 20

سخن مولف

مدیریت منابع انسانی از ارکان مدیریت یک کسب و کار بوده و در دنیای کسب و کار 1 2
امروزی از رویکردهای استراتژیک و راهبردی است. مدیریت منابع انسانی در مسیر 3
تغییر و تحول خود از بی توجهی به منابع انسانی آغاز نموده و با چالش نیروی انسانی
در قالب هزینه انسانی مواجه شده و سپس به هدف دستیابی به سرمایه های انسانی 4 5
در جهان پر رقابت امروز رسیده است. اهمیت مدیریت منابع انسانی در سازمان با
توجه به نوع سازمان، ماهیت رقابت، نوع تکنولوژی و ماهیت نیروی انسانی، متفاوت
بوده و دیدگاه راهبردی یا استراتژیک در مدیریت منابع انسانی مبتنی بر آینده پژوهی 6 و
آینده نگری و ارتقاء منابع انسانی در سطح سرمایه های انسانی است.

برچسب ها: مدیریت

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت : نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است