1402/08/06 ساعت 11:51:43

بخشنامه موضوع تفاهم نامه همكاری فيمابين گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان غذا و دارو به منظور تسهیل، تسریع و شفافیت عملكردی فیمابین دو سازمان

         ۱۴۰۲/۰۷/۰۵                                                                                ۱۴۰۲/۹۰۰۶۶۲


موضوع: تفاهم نامه همکاری فیمابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان غذا و دارو

مهلت اعتبار بخشنامه: تا مورخ۲۹‏/۵‏/۱۴۰۵

مرجع ابلاغ کننده: گمرک ایران با همکاری سازمان غذا و دارو

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه های شماره ۵۹۷۷۶۴‏/۱۴۶ مورخ ۱۹‏/۶‏/۱۳۹۶ و ۶۹۶۶۹۵‏/۱۹۴ مورخ ۱۲‏/۶‏/۱۳۹۷ به پیوست تصویر تفاهم نامه همکاری منعقده فیمابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان غذا و دارو به منظور تسهیل، تسریع و شفافیت عملکردی فیمابین دو سازمان و در ادامه تفاهم نامه های مورخ ۴‏/۱۲‏/۱۳۹۴ و ۴۹۹۹۴‏/۶۷۵ مورخ ۶‏/۶‏/۱۳۹۱ و به منظور اصلاح و تمدید تفاهم نامه شماره ۱۴۶۱‏/۱۰۱‏/د مورخ ۱۳‏/۵‏/۱۳۹۷ جهت هرگونه بهره برداری لازم ارسال می گردد. شایان ذکر است مدت اعتبار این تفاهم نامه، سه سال از تاریخ امضاء خواهد بود.

فرود عسگری

معاون امور گمرکی

دریافت متن کامل

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت : نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است