موجود

اصطلاحات بین المللی گمرکی

نویسنده: رضا بنایی

اصطلاحات بین المللی گمرکی

تعداد
قیمت: 80,000 تومان

اهمیت این واژه‌های این کتاب در کاربرد مشترک آن توسط کشور به حدی است که این سازمان توصیه کرده است این واژه‌ها در قوانین ملی، گنجانده شود.
ماده 1 قانون گمرک ایران مصوب خرداد 1350 و همچنین ماده 1 قانون جدید گمرک ج.ا.ایران مصوب آبان 1390، به این مهم پرداخته است و در ضمن گمرک ایران را ملزم به ترجمه و انتشار این واژه‌ها برای اطلاع عامه نموده است، که علی‌رغم این توصیه در گذشته چنین اقدامی به عمل نیامده است، ولی از سال 1374به بعد کار برگردان واژه‌نامه توسط اینجانبان به عمل آمد و در کتاب آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا چاپ  و منتشر شد. در این فاصله با اضافه شدن تعداد واژه‌ها و تغییراتی در تعریف بسیاری از واژه‌های قبلی، ضمن اصلاح مندرجات کتاب آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا که در چاپ جدید آن اعمال شده، برآن شدیم که به طور مستقل کتابی حاوی ترجمه واژه‌نامه، که منطبق با مفاد ماده 1 قانون گمرک باشد، منتشر کنیم.
در طی سال‌های اخیر با توجه به اضافه یا حذف شدن اصطلاحات در واژه‌نامه‌سازان جهانی گمرک خصوصاً نسخه 2013 از سوی این سازمان مورد بازنگری و ارایه کتاب در دو بخش
بر اساس آخرین تغییرات صورت گرفت. همچنین، این اصلاحات متناسب با یادداشت‌های توضیحی در بخش دوم کتاب و در مقایسه با قانون گمرک مصوب 1390 و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین سایر مقررات در سطح ملی بازنگری، اصلاح یا اضافه شده است.
 

نظرات اصطلاحات بین المللی گمرکی

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده رضا بنایی
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 130 صفحه
دسته بندی کتاب های تخصصی
تاریخ انتشار 1397
شابک 0
قیمت 80,000 تومان
زبان persian

فهرست مطالب

_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اتحادیه جهانی پست_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اتحادیه گمرکی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اتحادیه گمرکی یا اقتصادی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اداره پست_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اداره گمرک_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اداره گمرک سرراه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اداره گمرک مبدا (حرکت)_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اداره گمرک مقصد_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ارزیابی حقوق و عوارض_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ارتباط شبکه اعمال مقررات_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استرداد_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اظهارکننده_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اظهار کالا به گمرک_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اظهارنامه محموله_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اظهارنامه توشه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اظهارنامه کالا_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اظهارنامه گمرکی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اظهارنامه گواهی شده مبدا_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اظهارنامه عمومی کشتی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اظهارنامه عمومی هواپیما_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اظهارنامه مبدا_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اظهارنامه بار_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اظهارنامه ورودی یا خروجی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ انبار کردن موقت کالا_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ انتقال کالا (از یک وسیله حمل به یک وسیله حمل دیگر)_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ انجمن صادرکننده ضمانت‌نامه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ انجمن ضمانت‌کننده_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ انجمن متناظر برای صدور_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ بارچین (پالت)_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ بازبینی مبتنی بر حسابرسی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ بازپرداخت_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تجزیه و تحلیل خطر_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ بخشودگی از حقوق و عوارض ورودی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ بخشودگی جزیی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ بسته‌بندی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ بسته‌های پستی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ بررسی کالا_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ بیانیه تجدیدنظر شده آروشا_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ پالت (بارچین)_x000D_ پردازش به داخل_x000D_ پردازش کالا برای مصرف داخلی_x000D_ پژوهش خواهی_x000D_ پول‌شویی_x000D_ پنجره واحد_x000D_ پویش_x000D_ تخلف گمرکی_x000D_ ترخیص_x000D_ ترخیص برای مصرف داخلی_x000D_ ترخیص کار گمرکی_x000D_ ترخیص قطعی کالا_x000D_ تردد داخلی_x000D_ ترانزیت گمرکی_x000D_ تسهیل تجاری_x000D_ تشریفات گمرکی_x000D_ تضمین_x000D_ تعهد (نامه)_x000D_ تصمیم_x000D_ تقلب تجاری_x000D_ تقلب گمرکی_x000D_ توشه_x000D_ توشه برای مصرف_x000D_ توشه که باید بیرون برده شود_x000D_ جبران معادل_x000D_ جداسازی_x000D_ چارچوب‌های ایمنی استانداردها_x000D_ حسابرسی بعد از ترخیص_x000D_ حقوق و  عوارض_x000D_ حقوق و  عوارض برحسب ارزش_x000D_ حقوق و  عوارض صدوری_x000D_ حقوق و  عوارض ورودی_x000D_ حقوق و  عوارض ویژه_x000D_ حقوق گمرکی_x000D_ حقوق مالکیت فکری_x000D_ حل و فصل اداری یک تخلف گمرکی_x000D_ حل و فصل مبتنی بر سازش_x000D_ حمل کننده_x000D_ حمل ونقل کالا از طریق آب‌های ساحلی (کابوتاژ)_x000D_ دفترچه آ.ت.آ_x000D_ دفترچه عبور گمرکی (CPD)_x000D_ راه‌های مورد تایید گمرک_x000D_ رویه استرداد_x000D_ رویه گمرکی_x000D_ رویه نگهداری کالا در انبارهای گمرکی_x000D_ زنجیره ضمانت کنندگان_x000D_ سپرده_x000D_ سررسید_x000D_ سقف تعرفه_x000D_ ساکنین منطه مرزی_x000D_ سند_x000D_ سند تضمین ترانزیت_x000D_ سهیمه کمّی_x000D_ سیستم بین المللی نام‌گذاری تعرفه (نمانکلاتور تعرفه‌ای)_x000D_ سیستم دومسیره (قرمز / سبز)_x000D_ شبکه اعمال مقررات_x000D_ شبکه ملی اعمال مقررات_x000D_ شخص_x000D_ شرح تعرفه_x000D_ صادرات_x000D_ صادرات قطعی_x000D_ صدور مجدد_x000D_ ضامن_x000D_ ضمانت_x000D_ طبقه‌بندی کالا_x000D_ طرف ثالث_x000D_ عامل اقتصادی مجاز_x000D_ عملیات ترانزیت گمرکی_x000D_ عنوان تعرفه (عنوان فرعی)_x000D_ عهدنامه استانبول_x000D_ عهدنامه ATA_x000D_ عهدنامه تجدید نظرشده کیوتو_x000D_ عهدنامه کیوتو_x000D_ عهدنامه نایروبی_x000D_ عهدنامه مربوط به محفظه‌ها_x000D_ عهدنامه نظام هماهنگ_x000D_ فرم پستی CN22/33_x000D_ فروشگاه‌های معاف از حقوق ورودی_x000D_ فهرست کل بار (مانیسفت)_x000D_ قاچاق_x000D_ قانون گمرک_x000D_ قواعد مبدا_x000D_ کالاهای صادرشده با اعلام قصد برگشت_x000D_ کالاهای درگردش آزاد (کالاهای مجاز)_x000D_ کالای معادل_x000D_ کابوتاژ (حمل ونقل کالا از طریق آب‌های ساحلی)_x000D_ کانتینر (محفظه)_x000D_ کالاهای مشروط (محدودیت کالا)_x000D_ کشور مبدا_x000D_ کمک‌های متقابل اداری_x000D_ گمرک_x000D_ گواهی تایید نام منطقه_x000D_ گواهی مبدا_x000D_ لوازم حرفه‌ای_x000D_ لوازم شخصی_x000D_ لوازم مربوط به خدمه_x000D_ مانیفست (فهرست کل بار)_x000D_ مبادلات مرزی_x000D_ مجوز ورود یا صدور (اجازه ورود یا صدور)_x000D_ محدودیت کالا (کالای مشروط)_x000D_ محصولات جبرانی_x000D_ محفظه (کانتینر)_x000D_ محموله‌های امدادی_x000D_ محموله‌های فوری_x000D_ مدرک مستند مبدا_x000D_ مدیریت خطر_x000D_ مراسلات پستی_x000D_ مرز گمرکی_x000D_ مرسولات پستی_x000D_ مسافر_x000D_ معافیت از حقوق و عوارض ورودی_x000D_ معیار تغییر شکل اساسی_x000D_ منطقه آبی گمرکی_x000D_ منطقه آزاد_x000D_ منطقه تجارت آزاد_x000D_ منطقه مرزی_x000D_ موسسه متناظر برای صدور_x000D_ مهر (سیم و سرب)_x000D_ مهر گمرکی (سیم و سرب گمرکی)_x000D_ ممنوعیت کالا_x000D_ نظارت گمرکی_x000D_ نمانکلاتور تعرفه‌ای (سیستم بین‌المللی نام‌گذاری تعرفه‌ای)_x000D_ نمونه‌ها_x000D_ نمونه‌های بی‌بهای بازرگانی_x000D_ واردات_x000D_ واردات قطعی (ترخیص برای مصرف داخلی)_x000D_ واحد حمل ونقل_x000D_ ورود به وسایط نقلیه و بازرسی آن_x000D_ ورود مجدد به همان وضع_x000D_ ورود مجدد_x000D_ ورود موقت_x000D_ وسایط نقلیه برای استفاده شخصی_x000D_ وسایط نقلیه برای مصارف بازرگانی_x000D_  

سخن مولف

گمرک در جهان بنابه تعریف سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، و اذعان سازمان جهانی گمرک، از اهم ابزار بازرگانی خارجی است به طوری که کارایی تجارت را در گرو کارآیی آن دانسته‌اند. در قوانین گمرکی کشورها که عموماً مجری مقررات هستند، رویه‌های گمرکی به صورت واحد از لحاظ شناخت و تعریف رویه‌ها و تشریفات گمرکی بیان شده‌اند، به طوری که در رویه‌هایی مثل واردات موقت و تقسیمات آن، اطلاعاتی که به گمرک داده می‌شود، تعلق حقوق ورودی یا معافیت‌ از این حقوق، فرم‌ها و اسنادی که برای انجام این رویه‌ها در گمرک معمول است تفاوتی نمی‌کند که در کدام کشور اتفاق می‌افتد و به همین دلیل است که سازمان جهانی گمرک به موجب کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو، چارچوب واحد و مشترکی را برای هریک از رویه‌های ورود قطعی، موقت، ترانزیت، صادرات و نظایر اینها ارایه می‌دهد، به‌طوری که اشخاص مختلف می‌توانند از پیش به روش واحد، رفتار واحد، و فرایند یکسانی که برای هررویه گمرکی در هر یک از کشورها اتفاق می‌افتد آگاهی یابند.

_x000D_

علاوه بر این، سازمان جهانی گمرک طی سال‌های متمادی که از تاسیس آن گذشته به مرور واژه‌هایی را که به کار برده می‌شوند، برای جلوگیری از تعابیر متفاوت آن‌ها در کشورهای مختلف به طور مشخص که مورد پذیرش جهانی است، تعریف کرده و برای اطلاع کشورهای عضو و غیرعضو انتشار می‌دهد

برچسب ها: گمرکی و بازرگانی

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت : نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است