2 تا 3 روز آینده

پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار (BPM CBOK)

.

تعداد
قیمت: 108,000 تومان

در عصر حاضر که با جهانی شدن مترادف است، گذار اقتصادی با عناوینی؛ مانند «جهان فراصنعتی»، «جامعه اطلاعاتی»، «اقتصاد نوآوری»، «اقتصاد دانش»، «اقتصاد شبکه‌ای»، «اقتصاد دیجیتالی»، «اقتصاد بی‌وزن»، «اقتصاد الکترونیکی» و سرانجام «اقتصاد مجازی» خوانده شده است، شرایط و ویژگی‌های مدیریت در کسب و کارهای کنونی سبب شده است که پارادایم توسعه نیز تغییر کند. تسهیل جریا‌ن‌های بین‌المللی مواد، سرمایه، نیروی کار ماهر، فناوری و آزادسازی بازارها سبب شده است که فرآیندمداری به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی کسب و کارهای مدرن درآید. در اقتصاد و تجارت نوین که از ارکان آن، انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات است، ساختارهای وظیفه‌ای کم‌رنگ شده و جابه‌جایی عوامل تولید، کالاها و خدمات و در یک کلام، تولید و تجارت، با هدف کسب رضایت حداکثری مشتریان و مخاطبین در یک بستر فرآیندی و زنجیره‌ای از اقدامات ارزش‌آفرین ساماندهی می‌گردد. لذا می‌توان گفت شرکت‌ها و سازمان‌های امروزی، باید برای کسب مزیت در اندیشه تغییر الگوهای مدیریتی کسب و کارهای خود باشند، شیوه مدیریت بر مجموعه‌ای از حوزه‌های وظیفه‌ای در شرایط کنونی دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های مدیریت و تجارت در بازارها نیست، لذا کسب و کارهای پیشرو باید به مدیریت بر فرآیندهایی اساسی خودکه بر تولید محصولات و ارایه خدماتشان به مشتریان تاثیر می‌گذارد، روی آورند.

نظرات پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار (BPM CBOK)

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده مهدی فتح اله
بهرام ناجدی
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 336 صفحه
دسته بندی سازمان و توسعه منابع انسانی
تاریخ انتشار 1396
شابک 97896446
قیمت 108,000 تومان
زبان persian

فهرست مطالب

 _x000D_ پیشگفتار............................................................................................................_x000D_ مقدمه................................................................................................................_x000D_ فصل اول. مقدمه...................................................................................................._x000D_ 1-1- پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار............................................_x000D_ 1-2- هدفِ راهنمای BPM CBOK.................................................................._x000D_ 1-3- وضعیت و بازخور.................................................................................._x000D_ 1-4- سازمان CBOK/خلاصه فصل‌ها................................................................._x000D_ فصل دوم. مدیریت فرآیندهای کسب و کار........................................................................_x000D_ 2-1- مقدمه................................................................................................_x000D_ 2-2- مفهوم کلیدی مدیریت فرآیندهای کسب و کار....................................................._x000D_ 2-3- چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار......................................................._x000D_ 2-5- انواع فعالیت‌ها......................................................................................_x000D_ 2-6- عوامل بحرانی موفقیت BPM...................................................................._x000D_ 2-7- حوزه‌های تخصصیBPM........................................................................._x000D_ 2-8- مفاهیم و نکات کلیدی فصل دوم..................................................................._x000D_ فصل سوم. مدل‌سازی فرآیند......................................................................................._x000D_ 3-1- مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار.................................................................._x000D_ 3-2- هدف مدل‌سازی....................................................................................._x000D_ 3-3- فواید و مزایای مدل‌سازی.........................................................................._x000D_ 3-4- استانداردها و مستندات مدل‌سازی................................................................_x000D_ 3-5-کیفیت مدل‌سازی فرآیند............................................................................._x000D_ 3-6- دیدگاه‌های مدل‌سازی..............................................................................._x000D_ 3-7- سطوح مدل‌ها......................................................................................._x000D_ 3-8-روش‌های مدل‌سازی................................................................................._x000D_ 3-9- جذب و دریافت اطلاعات............................................................................_x000D_ 3-10- تیم مدل‌سازی......................................................................................_x000D_ 3-11- ابزارها و تکنیک‌های مدل‌سازی................................................................._x000D_ 3-12- شبیه‌سازی فرآیند................................................................................._x000D_ 3-13- مفاهیم کلیدی......................................................................................_x000D_ فصل چهارم. تجزیه و تحلیل فرآیند................................................................................_x000D_ 4-1- تجزیه و تحلیل فرآیند چیست؟....................................................................._x000D_ 4-2- چرا فرآیند تجزیه و تحلیل می‌شود؟..............................................................._x000D_ 4-3- چه زمانی اقدامات لازم برای تجزیه و تحلیل انجام می‌شود؟...................................._x000D_ 4-4- نقش‌های موجود در تجزیه و تحلیل فرآیندها....................................................._x000D_ 4-5-آمادگی برای تجزیه و تحلیل فرآیند................................................................._x000D_ 4-6- انجام امور تجزیه و تحلیل.........................................................................._x000D_ 4-7- مستندسازی نتایج تجزیه و تحلیل................................................................._x000D_ 4-8- ملاحظات............................................................................................._x000D_ 4-9- نتیجه‌گیری.........................................................................................._x000D_ 4-10- مفاهیم کلیدی......................................................................................_x000D_ فصل پنجم. طراحی فرآیند..........................................................................................._x000D_ 5-1- طراحی فرآیند چیست؟.............................................................................._x000D_ 5-2- چرا طراحی فرآیند انجام می‌شود؟................................................................._x000D_ 5-3- نقش‌های موجود در طراحی فرآیند................................................................_x000D_ 5-4-آمادگی برای طراحی فرآیند........................................................................._x000D_ 5-5- اصول طراحی فرآیند................................................................................_x000D_ 5-6- قواعد فرآیند........................................................................................._x000D_ 5-7- پذیرش فرآیند......................................................................................._x000D_ 5-8- ملاحظات............................................................................................._x000D_ 5-9- نتیجه‌گیری.........................................................................................._x000D_ 5-10- مفاهیم کلیدی......................................................................................_x000D_ فصل ششم. اندازه‌گیری عملکرد (کارایی) فرآیند................................................................_x000D_ 6-1- اهمیت و منافع اندازه‌گیری عملکرد (کارایی) فرآیند............................................_x000D_ 6-2- تعاریف کلیدی عملکرد فرآیند....................................................................._x000D_ 6-3-کنترل و پایش عملیات..............................................................................._x000D_ 6-4- همسویی فرآیندهای کسب و کار و عملکرد سازمان............................................_x000D_ 6-5- چه چیزی باید اندازه‌گیری شود؟.................................................................._x000D_ 6-6- متدهای اندازه‌گیری................................................................................._x000D_ 6-7- مدل‌سازی و شبیه‌سازی............................................................................_x000D_ 6-8- پشتیبانی تصمیم برای مالکین فرآیندها و مدیران..............................................._x000D_ 6-9- موارد قابل توجه جهت دستیابی به موفقیت......................................................_x000D_ 6-10-مفاهیم کلیدی......................................................................................._x000D_ فصل هفتم. تحوّل فرآیند............................................................................................_x000D_  7-1-تحوّل فرآیند چیست؟................................................................................_x000D_ 7-2- متدلوژی‌های بهبود................................................................................._x000D_ 7-3- طراحی مجدد........................................................................................_x000D_ 7-4- بازمهندسی.........................................................................................._x000D_ 7-5- پیاده‌سازی..........................................................................................._x000D_ 7-6- نقش‌های پیاده‌سازی..............................................................................._x000D_ 7-7- نگهداشت چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار..........................................._x000D_ 7-9-مفاهیم کلیدی........................................................................................._x000D_ فصل هشتم. سازمان فرآیند ......................................................................................._x000D_ 8-1- سازمان فرآیندگرا..................................................................................._x000D_ 8-2- نقش‌های مدیریت فرآیند..........................................................................._x000D_ 8-3- ساختار سازمانی...................................................................................._x000D_ 8-6- مفاهیم کلیدی........................................................................................_x000D_ فصل نهم. مدیریت فرآیندهای بنگاه .............................................................................._x000D_ 9-1- تعریف مدیریت فرآیندهای بنگاه.................................................................._x000D_ 9-2- مزایای مدیریت فرآیندهای بنگاه.................................................................._x000D_ 9-3- نیازمندی‌های مدیریت فرآیندهای بنگاه..........................................................._x000D_ 9-4-چارچوب‌های فرآیند (نمای شماتیک).............................................................._x000D_ 9-4-1- مدل فعالیت‌های کسب و کار مربوط به مرجع فرآیندیMIT................................._x000D_ 9-5-مدیریت انباشت (مخازن) فرآیند...................................................................._x000D_ 9-6-سطوح بلوغ مدیریت فرآیند........................................................................._x000D_ 9-7-بهترین راهکارهای مدیریت فرآیندهای بنگاه....................................................._x000D_ 9-8- از طرح تا اجرا......................................................................................_x000D_ 9-9- مفاهیم کلیدی........................................................................................_x000D_ فصل دهم. فناوری مدیریت فرآیندهای کاری......................................................................_x000D_ 10-1- چرا فناوری مهم است؟..........................................................................._x000D_ 10-2- فناوری مدیریت فرآیندهای کسب و کار شامل چه چیزی است؟..............................._x000D_ 10-3-مدل‌سازی، تجزیه و تحلیل، طراحی..............................................................._x000D_ 10-4- فناوری‌هایی که عملیات پیاده‌سازی را پشتیبانی می‌کنند......................................_x000D_ 10-6-انواع فناوری‌های در دسترس...................................................................._x000D_ 10-7- استانداردها........................................................................................_x000D_ 10-8- چه کسانی در فناوری BPM مشارکت می‌کنند؟..............................................._x000D_ 10-9-گرایشات و تمایلات سیستم‌ها....................................................................._x000D_ 10-10- چالش‌های فناوری مدیریت فرآیندهای کسب و کار..........................................._x000D_ 10-11- مفاهیم کلیدی...................................................................................._x000D_ فصل یازدهم. بلوغ فرآیندهای کسب و کار........................................................................_x000D_ 11-1- مقدمه.............................................................................................._x000D_ 11-2- مفهوم بلوغ........................................................................................_x000D_ 11-3- مفهوم بلوغ (قابلیت) فرآیند......................................................................_x000D_ 11-4- مدل بلوغ فرآیند و کارکردهای آن..............................................................._x000D_ 11-5- مدل‌های مطرح در ارزیابی بلوغ فرآیند........................................................._x000D_ 11-6- تاریخچه مدل‌های بلوغ فرآیند...................................................................._x000D_ 11-7- انتخاب مدل بلوغ مناسب........................................................................._x000D_ 11-8- مدل بلوغ فرآیندهای کسب و کار................................................................_x000D_ 11-9- ساختار مدل بلوغ فرآیندهای کسب و کار......................................................._x000D_ 11-10- سطوح بلوغ معرفی شده در مدل.............................................................._x000D_ 11-11- مفاهیم کلیدی...................................................................................._x000D_ فصل دوازدهم. یکپارچگی فرآیندهای کسب و کار................................................................_x000D_ 12-1- مقدمه.............................................................................................._x000D_ 12-2- تاریخچه و سیر تحول یکپارچگی................................................................_x000D_ 12-3- تعاریف و مفاهیم یکپارچگی....................................................................._x000D_ 12-4- انواع یکپارچگی.................................................................................._x000D_ 12-5- دلایل نیازمندی به یکپارچه‌سازی..............................................................._x000D_ 12-6- چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی یکپارچه‌سازی.................................................._x000D_ 12-7- یکپارچگی افقی و عمودی......................................................................._x000D_ 12-8- مکانیزم‌های یکپارچه سازی فرآیندهای کسب و کار..........................................._x000D_ 12-9-کاربردERP و EAI در یکپارچه‌سازی فرآیندهای کاری......................................_x000D_ 12-10- مفاهیم کلیدی...................................................................................._x000D_ ضمائم................................................................................................................_x000D_ ضمیمه A.................................................................................................._x000D_ تشریح ابعاد با اهمیت در حوزه بهبود فرآیندها........................................................._x000D_ نمونه الگوهای بهبود فرآیندی (راهبردهای بهبود)...................................................._x000D_ ضمیمه B:‌................................................................................................._x000D_ واژگان کلیدی........................................................................................................_x000D_ منابع و مراجع       

سخن مولف

شایان ذکر است در این کتاب تلاش شده در 10 فصل ضمن معرفی اصول پایه و مفاهیم بنیادین پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار بر مبنای متن اصلی کتاب، برخی اصول و مبانی کاربردی از جمله یکپارچگی فرآیندها، بلوغ فرآیندها و امثالهم نیز در فصول تکمیلی و مستقل از متن اصلی کتاب بر مبنای تجربیات مترجمین مورد اشاره قرار گیرد تا بدین ترتیب مجموعه کاملی از موضوع مدیریت فرآیندهای کسب و کار در اختیار علاقمندان قرار داده شوند؛ لذا امید می‌رود این کتاب هم برای دانشگاهیان و علاقمندان به اصول علمی مدیریت فرآیندهای کسب و کار و هم برای مدیران و متولیان کسب و کارهای مختلف و به ویژه مدیران طرح‌ها و پروژه‌های فرآیندی کشورمان مفید باشد. اگرچه مترجمین و نگارندگان این کتاب خود معترفند که این مجموعه خالی از اشکال نبوده و تنها ابعاد کوچکی از موضوع گسترده و جدید مدیریت فرآیندهای کسب و کار را به تصویر کشیده است، با این حال امید است به کمک این مجموعه، زمینه گسترش و به‌کارگیری این حوزه از دانش و تخصص، هم در سطوح دانشگاهی و هم در سطوح اجرایی و مدیریتی کشور فراهم گردد. بدیهی است نگارندگان این کتاب از طرح دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات خوانندگان محترم نیز استقبال خواهند نمود.

برچسب ها: تجارت کشورها, تکباب, j;fhf, تکباب, تک باب

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است