2 تا 3 روز آینده
قیمت: 46,000 تومان

اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی در کتاب‌های مختلفی و توسط نویسندگان و اندیشمندان و نظریه‌پردازان متعددی مورد بررسی و تشریح قرار گرفته است. اما آیا تمامی نکات و تئوری‌های ارائه شده در این کتاب‌ها برای بازار کار ایران و فضای کاری سازمان‌های ایرانی کاربرد دارد؟ قطعا اینطور نیست. بنابراین کتابی که اصول و مبانی مدیریت را با ارائه مثال‌های واقعی و راه‌کارهای عملیاتی و کاربردی متناسب با کشورمان تشریح کرده باشد، قطعا کتاب ارزنده‌ای است...

کتاب «اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی» حاوی‏ مهم‏ترین‏ و کاربردی‏ترین‏ اصول‏ مدیریت‏ و ‏سرپرستی‏ سازمان‏ها‏ و واحدهای ‏سازمانی ‏است که ‏با ‏رویکرد‏ ارائه ‏مفاهیم‏ کاربردی‏ و ‏قابل ‏استفاده‏ توسط‏ مدیران،‏ آنان ‏را ‏در ‏انجام ‏وظایف‏ و ‏مسئولیت‏های‏ خطیر ‏مدیریتی ‏خود‏ در ‏بخش ‏دولتی ‏و ‏خصوصی‏ یاری‏ می‏نماید.‏ کتاب‏ حاضر‏ مفاهیم‏ کلیدی‏ و کاربردی‏ مورد‏ نیاز مدیران‏ را‏ در‏ قالب‏ وظایف‏ اصلی ‏مدیریت ‏(برنامه‏ریزی، ‏سازماندهی، ‏هدایت ‏و ‏رهبری، ‏نظارت ‏و ‏کنترل) ‏ارائه‏ می‏نماید.

این‏ اثر‏ تلاش دارد‏ با‏ اجتناب‏ از ‏طولانی‏ نمودن‏ کلام‏، با‏ محتوایی‏ شیوا‏ و ‏ساده‏، اصول ‏کاربردی ‏مدیریت‏ را ‏برای ‏مدیران‏ سازمان‏ها ‏در ‏همه ‏سطوح‏ سازمانی ‏توصیف‏ نموده‏ و اهمیت ‏استفاده ‏از ‏این ‏مفاهیم ‏را ‏تشریح‏ کرده ‏و ‏راهنما ‏و ‏دستنامه‏ای‏ کاربردی ‏در ‏استفاده ‏از‏ آن‏ در ‏اختیار ‏مدیران‏ کنونی ‏و ‏آینده ‏سازمان‏ها ‏قرار ‏دهد.

در بخش‏ اول‏ کتاب،‏ اصول‏ و‏ مبانی‏ برنامه‏ریزی‏ در قالب‏ شش‏ فصل‏ به بیان مهمترین‏ اصول‏ هدف‏گذاری، ‏برنامه‏ریزی ‏و ‏جهت‏دهی‏ سازمانی پرداخته شده است. ‏در ‏بخش ‏دوم‏،‏ اصول ‏و ‏مبانی‏ سازماندهی‏ در ‏قالب‏ طراحی ‏و ‏مهندسی ‏مجدد ‏وظایف،‏ مسئولیت‏ها، ‏نقش‏ و فرایندهای‏ سازمانی،‏ به‏ گونه‏ای‏ که‏ بتواند‏ کارایی‏ و ‏اثربخشی‏ سازمانی‏ را‏ به‏ همراه‏ آورد،‏ تشریح‏ می‏گردد.‏ در ‏بخش ‏سوم‏، اصول ‏و ‏مبانی ‏هدایت‏ و ‏رهبری ‏با‏ محوریت ‏راهبری ‏افراد،‏ برنامه‏ها ‏و ‏اقدامات ‏در ‏یازده‏ فصل‏ بیان ‏شده‏ است‏ و ‏در ‏بخش ‏چهارم، ‏اصول ‏نظارت ‏و‏ کنترل‏ در قالب ‏ده ‏فصل ‏با‏ هدف ‏ارتقاء‏ سطح‏ دانش ‏و ‏تخصص ‏مدیران‏ در‏ تمرکز ‏مضاعف ‏بر ‏نظارت و‏ کنترل ‏به‏ عنوان‏ تضمین ‏کننده ‏اثربخشی‏ کلیه ‏اقدامات، ‏وظایف ‏و ‏مسئولیت‏های ‏مدیریتی‏ مطرح ‏می‏گردد.

کتاب «اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی» با نثر روان و ارائه مثال‌ها و رهکارهایی جالب و آموزنده، به خواننده کمک می‌کند به مدیر بهتری تبدیل شود. این کتاب با پاسخ به ده‌ها پرسش مدیریتی واقعی که برگرفته از تجربه نویسنده بوده و در محیط کاری و سازمانی کشور ایران مصداق دارد، منبعی مناسب برای فراگیری اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی است.

نظرات اصول و مبانی مديريت و سرپرستی

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده دکتر سید احمد طباطبایی
دکتر محمدرضا بابائی
طاهره خانی‌پور
مترجم
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 290 صفحه
دسته بندی سازمان و توسعه منابع انسانی
تاریخ انتشار 1397
شابک 97896446
قیمت 46,000 تومان
زبان persian

فهرست مطالب

ابخش اول برنامه ریزی

فصل اول: چگونه مدیر استراتژیست باشیم

استراتژی چیست؟

مدیریت استراتژیک

مدیران استراتژیک

اگر میخواهید مدیریت استراتژیک داشته باشید باید ده اقدام را انجام دهید

فصل دوم: چگونه مدیر بهتری باشیم

درباره ی مدیریت

اهداف مدیریت

هدف مدیریت و رهبری

فرآیندهای مدیریت

نقشهای مدیریتی

تفاوت مدیریت و رهبری

ماهیت اجزاء کار مدیریتی

آنچه مدیران به طور واقعی ارائه میدهند

آنچه مدیران در این راستا میتوانند انجام دهند

ویژگیهای مدیریتی

اثربخشی مدیریتی

توسعه اثربخشی مدیریتی

روش های اساسی تبدیل شدن به یک مدیر بهتر

فصل سوم: چگونه جسور و پر جرات باشیم

جسارت و ادعا

رفتار جسورانه

کنترل تعارض

سبک ها و روش های اثرگذاری

فصل چهارم: چگونه برنامه ریزی و الویت بندی کنیم

برنامه ریزی

برنامه ریزی فعالیت ها

تکنیک های برنامه ریزی

برنامه عملیاتی

چگونگی اولویت بندی

فصل پنجم: چگونه یک برنامه کسب و کار را آماده کنیم

برنامه کسب و کار چیست؟

چرا یک برنامه داریم؟

چگونگی ساختاربندی یک برنامه کسب و کار

چگونه باید برنامه را ارائه داد؟

فصل ششم: چگونه بودجه ریزی کنیم

نیاز به بودجه

فرایند بودجه ریزی

محدودیت های بودجه

تهیه بودجه

بودجه های منعطف

کنترل بودجه

بخش دوم: سازماندهی

فصل هفتم: چگونه سازماندهی کنیم 

طراحی سازمان

شیوه طراحی سازمان

رهنمودهای سازمان

فرایند طراحی سازمان

تعریف ساختارها

تعریف نقش ها

اجرای ساختارها

فصل هشتم: چگونه تفویض اختیار کنیم

مزایای تفویض اختیار

فرایند تفویض اختیار

چه زمانی تفویض اختیار کنیم

چگونگی انجام تفویض اختیار

مطالعه موردی

فصل نهم: چگونه هماهنگی کنیم

رویکردهای هماهنگی

مطالعه موردی

بخش سوم: هدایت و رهبری

فصل دهم: چگونه توانایی های سازمانی را بهبود بخشیم

سوالات اساسی درباره توانایی های سازمان

تشخیص عیوب برای کمک به توسعه توانایی سازمان

فهرست تحلیلی برای ارزیابی توانایی سازمانی

فصل یازدهم: چگونه خلاق و نوآور باشیم

خلاقیت

نوآوری

فصل دوازدهم: چگونه تفکر روشن و واضح داشته باشیم

توسعه و مطرح کردن پیشنهاد

آزمودن پیشنهادات

استدلال های گمراه کننده و سفسطه آمیز

فصل سیزدهم: چگونه بر افراد تاثیر بگذاریم و کسب و کار ایجاد کنیم

ترغیب افراد

ده قانون برای ترغیب کردن موثر

چگونه مورد کسب و کار ایجاد کنیم

ارائه مورد کسب و کار

فصل چهاردهم: چگونه پیشروی کنیم

رشد خودآگاهی

هوش هیجانی خود را پرورش دهید

خودتان را توسعه دهید

فصل پانزدهم: چگونه مصمم باشیم

ویژگیهای فرآیند تصمیم گیری

ده شیوه برای مصمم بودن

فصل شانزدهم: چگونه به بهبود مستمر دست یابیم

بهبود مستمر چیست؟

اهمیت بهبود مستمر

چگونگی معرفی بهبود مستمر

تکنیک های بهبود مستمر

شرایط لازم برای ایجاد بهبود مستمر در کار

فصل هفدهم: چگونه پروژه ها را مدیریت کنیم

برنامه ریزی پروژه

تنظیم پروژه

کنترل پروژه

ده مرحله مدیریت موثر پروژه

فصل هجدهم: چگونه تغییر را مدیریت کنیم

انواع تغییر

چگونگی تغییر افراد

فرآیند تغییر

شیوه مدیریت تغییر

رهنمودهایی برای مدیریت تغییر

تعهد داشتن به تغییر

فصل نوزدهم: چگونه ریسک را مدیریت کنیم

دسته بندی ریسک ها

کاهش ریسک

مدیریت ریسک

فصل بیستم: چگونه جلسات موثر را اداره کرده و در آ نها شرکت کنیم

جلسات لعنتی

اشتباهات جلسات کدامند؟

ریاست جلسات

بخش چهارم :  نظارت و کنترل

فصل بیست و یکم: چگونه بسنجیم

چگونگی سنجش یا محک زدن

چه چیزی را محک می زنید؟

چه کسی را محک می زنید؟

چگونه محک می زنید؟

چه عواملی را باید مدنظر داشت؟

فصل بیست و دوم: چگونه کنترل کنیم

ضرورت های کنترل

کنترل منابع ورودی و بازده خروجی

سیستم های کنترل

مدیریت برمبنای استثنائات

فصل بیست و سوم: چگونه عیب یابی کنیم

برنامه ریزی برای عملیات حل مشکل

تشخیص

فهرست مقابله ای عیب یابی

درمان

به کارگیری مشاوران مدیریت برای عیب یابی

پیوست: نشانگرهای مثبت و منفی کارکرد

فصل بیست و چهارم: چگونه کارکرد را مدیریت کنیم

برنامه ریزی کارکرد

تنظیم اهداف

پایش و کنترل کارکرد

بازبینی کارکرد

فصل بیست و پنجم: چگونه هزینه ها را کاهش دهیم

چگونه باید برخی از هزینه ها را کاهش دهیم؟

فعالیتهای پرهزینه و بیهوده

برنامه ریزی برای کاهش هزینه

تمرین کاهش هزینه

فصل بیست و ششم: چگونه مشکلات را حل کنیم

مشکلات و فرصتها

مهارتهای خود را پرورش دهید

ده مرحله برای حل موثر مشکل

فصل بیست و هفتم: چگونه از شکست عبرت بگیریم

فصل بیست و هشتم: چگونه اشتباهات به وجود می آیند

مطالعات بی کفایتی

چرا اشتباهات رخ می دهند

در این باره چه کاری می توانید انجام دهید

فصل بیست و نهم: چگونه بحران را مدیریت کنیم

منظور از مدیریت بحران چیست؟

دلایل بحران ها

مدیریت بحران ها

رفتار مدیریت بحران

شرایط گفتگو

زمان نزاع

ویژگی های مدیر بحران

تکنیک های مدیریت بحران:  سازمان ها

فصل سی ام: چگونه یک گزارش را تدوین کنیم

عوامل تاثیرگذار در ارائه یک گزارش خوب

ساختار

میانه

کلمات یا عبارات ساده

ارائه گزارش

 

سخن مولف

این کتاب حاوی مهمترین و کاربردی ترین اصول مدیریت و سرپرستی سازمانها و واحدهای سازمانی است که با رویکرد ارائه مفاهیم کاربردی و قابل استفاده توسط مدیران،آنان را در انجام وظایف و مسئولیت های خطیر مدیریتی خود در بخش دولتی و خصوصی یاری مینماید. کتاب حاضر مفاهیم کلیدی و کاربردی مورد نیاز مدیران را در قالب وظایف اصلی مدیریت)برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل( ارائه

مینماید.

این اثر تلاش نموده است با اجتناب از طولانی نمودن کلام با محتوایی شیوا و ساده اصول کاربردی مدیریت را برای مدیران سازمان ها در همه سطوح سازمانی توصیف نموده و اهمیت استفاده از این مفاهیم را تشریح کرده و راهنما و دستنامه ای کاربردی در استفاده از آن در اختیار مدیران کنونی و آینده سازمان ها قرار دهد.

کتاب اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی کتاب دستنامه تئوری سازمان و مدیریت به طوری که تبیین کننده همه تئوری های مدیریت از مکتب کلاسیک تا مکاتب نوظهور باشد، نبوده و مطالب و فصول این کتاب قصد ارائه همه تئوری ها، نظریه ها و مدل های مدیریت را نداشته بلکه تلاش نموده تا حاوی مهم ترین اصول کاربردی مدیریت که راهگشای مدیران در انجام مسئولیت های مدیریتی آنان است، باشد.

بدون شک راهنمایی و پیشنهادهای سازنده و راهگشای مطالعه کنندگان محترم می تواند بر غنای این کتاب در چاپ های بعدی بیفزاید.

امید است با مطالعه و کاربست مطالب این کتاب بتوانیم سهم به سزایی در رشد و توسعه سازمان های میهن عزیزمان داشته باشیم.

 

دکتر محمدرضا بابائی
پاییز 1397

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است