موجود

مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

تعداد
قیمت: 104,000 تومان

کتاب «مدیریت استراتژیک منابع انسانی» می‌تواند به عنوان یک منبع بسیار مناسب و مفید مورد استفاده دانشجویان رشته‌های مدیریت ‌اجرایی، MBA، بازرگانی، دولتی و صنعتی برای درس «مدیریت منابع انسانی پیشرفته» در مقطع کارشناسی‌ارشد و درس «استراتژی‏های مدیریت منابع انسانی» در مقطع دکتری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور واقع گردیده و گام کوچکی در جهت غنی‌بخشی فرهنگ مدیریت کشور قرار گیرد.

نظرات مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده مایکل آرمسترانگ
مترجم حسن رنگریز
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 300 صفحه
دسته بندی سازمان و توسعه منابع انسانی
تاریخ انتشار 1396
شابک 97896446
قیمت 104,000 تومان
زبان persian

فهرست مطالب

_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ پیش‏گفتار مولف_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ پیش‏گفتار مترجم_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ بخش اول: چارچوب مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل اول: مفهوم مدیریت منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تعریف مدیریت منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مدل انطباقی مدیریت منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ چارچوب هاروارد_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ سیستم‏های منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اهداف مدیریت منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ویژگی‏های مدیریت منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ملاحظاتی در رابطه با مدیریت منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل دوم: مفهوم استراتژی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تعریف استراتژی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مفاهیم مرتبط با استراتژی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تدوین استراتژی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ رویکردهای تدوین استراتژی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ واقعیت تدوین استراتژی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ واقعیت مدیریت استراتژیک_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل سوم: مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ روند تکامل تاریخی مدیریت استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مبانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اصول مدیریت استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اهداف مدیریت استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مفاهیم مدیریت استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ چشم‏اندازهای محاط بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ رویکردهای محاط بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ واقعیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابعاد عملی نظریه مدیریت استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ بخش دوم: مدیریت منابع انسانی در عمل_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل چهارم: استراتژی‏های منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژی‏های منابع انسانی کدامند؟_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ هدف استراتژی‏های منابع انسانی چیست؟_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژی‏های کلی منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژی‏های خاص منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ معیارهای استراتژی اثربخش منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ چگونه باید استراتژی‏های منابع انسانی را پدید آورد؟_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ پیشنهادهایی برای تدوین استراتژی‏ منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مکاتب تدوین استراتژی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ سطوح تصمیم‏گیری استراتژیک_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ گزینه‏ها و انتخاب‏های استراتژیک_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تدوین استراتژی‏های منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ روش‏شناسی برای تدوین استراتژی‏های منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ دستیابی به انطباق عمودی: ترکیب استراتژی‏های کسب وکار و منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ دستیابی به انطباق افقی(دسته‏بندی)_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فرایند ترکیب_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ راه‏اندازی استراتژی‏های منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اجرای استراتژی‏های منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ موانع اجرای استراتژی‏های منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل پنجم: نقش استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ سرشت استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مدل شریک استراتژیک_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ شراکت کسب وکار_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژیک بودن به چه معناست؟_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ نقش استراتژیک شرکای کسب وکار منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ سهم استراتژیک مشاوران یا دستیاران منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل ششم: تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ چگونه منابع انسانی بر عملکرد سازمان اثر می‏گذارد؟_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژی‏های مدیریت منابع انسانی چگونه تاثیر می‏گذارند؟_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ چگونه مفاهیم مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملیات آن تاثیرگذار است؟_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل هفتم: مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تدوین استراتژی منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ -        شرکت پخش ABC_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ -        شرکت مشاوره لومن شایر_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ -        مگا استورز_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ -        مرشا سیستمز_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ -        شرکت ولند واتر_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ محتوای استراتژی‏های منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مسائل سازمانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ دستیابی به یکپارچگی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ شاخص ترین ویژگی‏های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_  _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_  _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ بخش سوم: استراتژی‏های منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل هشتم: استراتژی مدیریت سرمایه انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اهداف مدیریت سرمایه انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ پیوند مدیریت سرمایه انسانی و استراتژی کسب و کار_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تدوین استراتژی مدیریت سرمایه انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ شاخص‏های محتمل در مدیریت سرمایه انسانی و کاربرد آنها_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ نقش استراتژی مدیریت سرمایه انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل نهم: استراتژی عملکرد برجسته_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تعریف سیستم کاری مبتنی بر عملکرد برجسته_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ویژگی‏های سیستم کاری مبتنی بر عملکرد برجسته_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اجزای سیستم کاری مبتنی بر عملکرد برجسته_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تاثیر سیستم کاری مبتنی بر عملکرد برجسته_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تدوین استراتژی عملکرد برجسته_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ رویکرد تدوین استراتژی عملکرد برجسته_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ گام‏های تدوین سیستم کاری مبتنی بر عملکرد برجسته_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل دهم: استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فعالیت‏های مسئولیت اجتماعی شرکت_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ منطق مسئولیت اجتماعی شرکت_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تدوین استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل یازدهم: استراتژی بالندگی و تحول سازمانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تعریف بالندگی سازمانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژی‏های بالندگی سازمانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مفروضات و ارزش‏های بالندگی سازمانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فعالیت‏های موجود در استراتژی بالندگی سازمانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تحول سازمانی و تعریف آن_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژی‏های تحول سازمانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ انواع استراتژی تغییرات بنیادی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تحول سازمانی از طریق رهبری_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مدیریت کردن بر تحول سازمانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ برنامه تحول سازمانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ظرفیت لازم برای تحول سازمانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل دوازدهم: استراتژی تعهد شغلی کارکنان_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تعهد شغلی و تعهد سازمانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اهمیت تعهد شغلی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تعهد شغلی و رفتار مبتنی بر صلاحدید_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فرد متعهد به کار چه کسی است؟_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ عوامل موثر بر تعهد شغلی کدامند؟_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژی‏های بهبود تعهد شغلی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اندازه‏گیری تعهد شغلی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل سیزدهم: استراتژی مدیریت دانش_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فرایند مدیریت دانش_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ منابع و انواع دانش_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ رویکردهای تدوین استراتژی‏های مدیریت دانش_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مسائل استراتژیک مدیریت دانش_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اجزای استراتژی مدیریت دانش_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل چهاردهم: استراتژی تامین نیرو_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ هدف استراتژی تامین نیرو_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ رویکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی به تامین نیرو_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ یکپارچه کردن استراتژی‏های کسب وکار و تامین نیرو_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ دسته‏بندی استراتژی‏ها و فعالیت‏های تامین نیرو_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اجزای استراتژی تامین نیرو_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ برنامه‏ریزی منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ رویکردهای برنامه‏ریزی منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ جبران ارزش کارکنان_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ برنامه‏های تامین نیرو_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژی نگه‏داری_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژی انعطاف‏پذیری_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل پانزدهم: استراتژی مدیریت استعداد_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تعریف مدیریت استعداد_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استعداد چیست؟_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فرایند مدیریت استعداد_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تدوین استراتژی مدیریت استعداد_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اجزای استراتژی مدیریت استعداد_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل شانزدهم: استراتژی یادگیری و بهسازی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ توسعه استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اهداف تدوین استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فلسفه تدوین استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اجزای تدوین استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژی‏های ایجاد فرهنگ یادگیری_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژی‏های یادگیری سازمانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ یادگیری تک حلقه‏ای و دوحلقه‏ای_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژی سازمان یادگیرنده_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژی‏های یادگیری فردی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل هفدم: استراتژی پاداش_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ چرا به استراتژی پرداخت نیاز داریم؟_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ویژگی‏های استراتژی پرداخت_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ساختار استراتژی پرداخت_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ محتوای استراتژی پرداخت_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اصول استراتژی پرداخت_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تدوین استراتژی پرداخت_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژی اثربخش پرداخت_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ معیارهای اثربخشی استراتژی پرداخت_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژی پرداخت و توانمندی مدیریت صف_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل هجدم: استراتژی روابط کارکنان_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ اهداف استراتژی روابط کارکنان_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ جهت‏گیری استراتژیک در روابط کارکنان_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ پیش‏زمینه استراتژی روابط کارکنان_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ رویکرد مدیریت منابع انسانی به روابط کارکنان_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ انتخاب سیاست روابط کارکنان_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ تدوین استراتژی روابط کارکنان_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ استراتژی صدای کارکنان_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ بخش چهارم: جعبه ابزار منابع انسانی استراتژیک _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ فصل نوزدهم: جعبه ابزار مدیریت استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ مقدمه_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 1: تحلیل کلی سازمان و ابعاد منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 2: تحلیل استراتژی‏های سازمانی و ابعاد آن_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 3: تحلیل استراتژی رقابتی و ابعاد آن_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 4: تحلیل همخوانی بین نوع سازمان و استراتژی منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 5: تحلیل بهترین عملیات_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 6: تحلیل کلی اهداف استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 7: تحلیل شکاف کلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 8: ترکیب استراتژی‏های سازمانی و منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 9: دسته‏بندی فعالیت های منابع انسانی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 10: تحلیل اهداف عملکرد برجسته_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 11: تحلیل سطوح تعهد شغلی و تعهد سازمانی(بررسی میدانی)_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 12: تحلیل شکاف سیستم کاری عملکرد برجسته_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 13: تحلیل اهداف تعهد شغلی کارکنان_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 14: تحلیل شکاف تعهد شغلی_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 15: تحلیل اهداف تامین نیرو_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 16: تحلیل شکاف تامین نیرو_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 17: تحلیل اهداف مدیریت استعداد_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 18: تحلیل شکاف مدیریت استعداد_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 19: تحلیل اهداف آموزش شغلی(یادگیری و بهسازی)_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 20: تحلیل شکاف در فعالیت‏های آموزش شغلی(یادگیری و بهسازی)_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 21: تحلیل اهداف مدیریت پاداش_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 22: تحلیل شکاف در فعالیت‏های مدیریت پاداش_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 23: تحلیل اهداف روابط کارکنان_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ابزار 24: تحلی شکاف در فعالیت‏های روابط کارکنان_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_

سخن مولف

لغزش‌ها و کاستی‌های ترجمه این کتاب برهمه فرهیختگان روشن است و از همین رو مترجم به راهنمایی‌های صاحب‌نظران دانش‌پژوه در رشته‏های مدیریت بازرگانی، دولتی و صنعتی چشم دوخته تا چاپ‌های بعدی را پربارتر سازد.
_x000D_
در خاتمه لازم است از مسئولان محترم شرکت چاپ و نشر بازرگانی که امکان چاپ کتاب مزبور را فراهم کرده‌اند، قدردانی نمایم.  
_x000D_
دکتر حسن رنگریز
_x000D_
                                                                                                    دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

برچسب ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت : نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است