جستجو -

کالاهای موجود در ضوابط جستجو

مقایسه کالا (0)

170,000 تومان

فضای کسب و کار در ایران

هزینه‌های فضای کسب و کار چند اثر مهم بر اقتصاد به جای می‌گذارد که درراس آنها، افزایش هزینه بنگاه‌ها است. فضای نامناسب کسب‌وکار، هزینه تولید و قیمت فرو..

170,000 تومان

ناموجود
ناموجود
ناموجود

لجستیک معکوس

لجستیک معکوس، روشی برای توسعه اقتصادی یا راهی برای فرار از پایان دنیاچگونه از چیزهایی که به نظر دورریختنی می‌آیند، ارزش خلق کنیم؟با رشد جمعیت جهان، اف..

40,000 تومان

38,000 تومان

مدیریت جامع بحران

کتاب حاضر با توجه به پتانسیل بالای جامعه، اجتماعات مردمی و داوطلبین در سطوح مختلف مدیریت بحران، جهت تحقق بیشتر و تعمیق مشارکت و همکاری سازمانهای مسئول..

38,000 تومان

ناموجود
ناموجود
ناموجود

مدیریت جامع نمایشگاهی

     نمایشگاه از دیرباز از راهکارهای موثر عرضه و معرفی کالا و دستآوردها به جوامع بشری بوده است و در عصر حاضر و با وجود تکنولوژی و ..

90,000 تومان

ناموجود
ناموجود

0 تومان

17,000 تومان

مدیریت زنجیره تأمین جهانی

محیط کسب و کار در قرن بیست و یکم رویکردی کاملاً جهانی پیدا کرده است.شرکت‌ها باید شبکه‌های بین‌المللی تامین‌کنندگان و مشتریان را برای رقابت در بازارهای..

17,000 تومان

12,000 تومان

مدیریت سرمایه‌های فکری

مطالعـات و بررسـی‌هـا در زمينـه دانـش و مـديريت آن، زمـانی مطـرح گرديـد كـه سازمان‌ها دريافتند آينده آن ها تا حد زيادی وابسته به توانایی مـديريت ..

12,000 تومان

مدیریت واردات کالا (بازرسی، بیمه باربری، حمل و نقل و اینکوترمز 2010)

مدیریت واردات، اینکوترمز 2010، بیمه، بازرسی و حمل و نقل، مجموعه اطلاعاتی است که در مراحل واردات کالا کاربرد دارد. کتاب‌های متعددی تحت هر یک از عناوین ..

139,000 تومان

126,000 تومان

مدیریت چریکی

در یک تفکر سیستمی، بهبود یک کسب‌و‌کار تحت‌تاثیر بهبود همه‌ جنبه‌های مربوط به آن کسب‌و‌کار بوده که یکی از جنبه‌های آن بهبود مدیریت آن کسب‌و‌کار است. از..

126,000 تومان

41,000 تومان

مذاکرات در معاملات تجاری

کتاب‌های متعددی در مورد مذاکره چاپ شده است. چگونگی نگرش در نگارش بیشتر آن‌ها به‌صورت کلی و عمومی بوده است. در این مجموعه سعی شده است به موضوع مذاکره ب..

41,000 تومان

مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه‌ای در حقوق ایران

این کتاب در سه فصل تدوین شده است. فصل اول به بیان کلیات و مفاهیم و تقسیمات در خصوص مسئولیت مدنی- قلمرو مسئولیت مدنی اعم از قراردادی و قهری- تبلیغات و ..

26,000 تومان

مقدمه ای بر حقوق کسب و کارهای خانگی

بی کاری و از دنبال کار گشتن خسته شدی؟داری فکر می کنی کاش خودت یک کسب و کاری داشتی؟می دونی از خونت برای شروع کسب و کارت می تونی استفاده کنی؟نیاز داری ا..

23,000 تومان

مقدمه‌ای بر اصول مدیریت دانش در اداره شرکت‌های تولید انیمیشن

«انیمیشن را در ابتدایی‌ترین حالت، می‌توان فیلمی دانست که فریم به فریم آن ساخته شده است (nelmes: ۱۹۹۹). «مک لارن» در تعریفی دیگر ماهیت حقیقی انیمیشن را..

21,000 تومان

ناموجود

منشور عملکرد چارچوبی برای ارتباطات بهتر با ذی نفعان

بهﻃﻮرﻓﺰآﯾﻨﺪه‌ای ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖﻫـﺎ را ﺗﺸـﺨﯿﺺ داده‌اﻧـﺪ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ وراﺛﺘﯽ در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺷـﻬﻮدی ﻓﻬﻤﯿـﺪ..

176,000 تومان

17,000 تومان

ناب و ناب‌اندیشی

انسان محور اساسی شکل گیری هریک از شاخه های علوم اجتماعی است و رفتار ایشان از زمانی تا زمان دیگر، از مکانی تا مکان دیگر،از موقعیتی تا موقعیت دیگر و... ..

17,000 تومان

47,000 تومان

نظام نو آوری فناورانه

عواملی چون رقابت جهانی شدید، تغییر سریع فناوری، تقاضای بالاتر مشتریان، کاهش چرخهٔ عمر محصول و سهولت تقلید، بنگاه‌ها را وادار کرده تا برای بقا به سمت م..

47,000 تومان

نظم نوین جهانی با اقتصاد خورشیدی

انرژی تجدیدپذیر، ضامن بقای بشر و آینده پایدار جهان ما انسان‌ها بهتر است با خودمان صادق و روراست باشیم! اگر روال فعلی زندگی بر پایه استفاده از سوخ..

114,000 تومان

نمايش 61 تا 80 از 769 (39 صفحه)

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت : نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است