موجود

مدیریت منابع انسانی هوشمند مبتنی بر داده ها

نویسنده: برنارد مار

مبتنی بر داده ها

تعداد
قیمت: 155,000 تومان

امروزه به کارگیری داده ها و هوشمند سازی در تمامی پدیده های اجتماعی،اقتصادی و کسب و کار توسعه یافته است.این کتاب با اشاره به منافع و کاربردهای وسیع داده ها در حوزه هایی چون دلبستگی کارکنان،استخدام کارکنان ماهر و مناسب؛ افزایش ایمنی محیط کار و هزاران کاربرد مفید دیگر تلاش میکند مدیران و متخصصان منابع انسانی را به استفاده گسترده از داده ها ترغیب کرده و راهنمای آنها باشد.

نظرات مدیریت منابع انسانی هوشمند مبتنی بر داده ها

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

مشخصات کتاب

نویسنده برنارد مار
مترجم دکتر روح اله نوری
کوثر کاردان
ناشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات 260 صفحه
دسته بندی سازمان و توسعه منابع انسانی
تاریخ انتشار 1400
شابک 978
قیمت 155,000 تومان
زبان فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پیشگفتار مترجمین 5

در تحسین کتاب 11

فصل اول: منابع انسانی مبتنی بر داد هها چیست؟ 15

1

مقدمه 5

1

پیدایش منابع انسانی دادهمحور یا هوشمند 6

2

چگونه تیمهای منابع انسانی می توانند از داده ها بهصورت هوشمندانه استفاده کنند؟ 0

چگونگی دگرگونی کارکردهای منابع انسانی توسط دادهها 22

2

سخنی کوتاه درباره اتوماسیون 6

2

نحوه استفاده از کتاب 7

2

نکات کلیدی فصل 8

فصل دوم: تکامل منابع انسانی هوشمند و فوق هوشمند 29

2

مقدمه 9

انفجار داده ها 30

معرفی اینترنت اشیاء 2 3

مبحث یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و هوش مصنوعی 33

نقش انفجار داده ها در مدیریت منابع انسانی 36

ظهور منابع انسانی فوق هوشمند 39

حال آیا همچنان به تیمهای منابع انسانی نیازمندیم؟ 2 4

نکات کلیدی فصل 45

8 مدیریت منابع انسانی هوشمند مبتنی بر داد هها

فصل سوم: راهبرد مبتنی بر داده ها: توجیه تجاری هوشمندانه تر کردن منابع انسانی 47

مقدمه 47

همه چیز با استراتژی شروع می شود 48

از کجا باید شروع کرد؛ پیوند راهبرد منابع انسانی با اهداف گسترده سازمانی 49

آ گاهی از راهبرد داده ها با تدوین طرح کسب وکار یک صفحه ای یا تابلو راهبرد هوشمند 50

بررسی شیوه استفاده بهتر از داده ها 53

شناخت چهار لایه داده ها 58

تدوین راهبرد داده ها: پرسیدن سؤالات درست 59

تدوین طرح تجاری برای منابع انسانی مبتنی بر داده ها 63

رجوع به راهبرد در آینده 64

نکات کلیدی فصل 65

فصل چهارم: بهره مندی از انفجار داد هها: شناسایی منابع کلیدی در منابع انسانی مبتنی بر داد هها 67

مقدمه 67

وجه تمایز انواع مختلف داده ها 68

شناسایی داده های مربوط به منابع انسانی 73

منبع یابی و جمع آوری داده های موردنیاز 82

شناسایی مؤثرترین نوع داده ها 85

نکات کلیدی فصل 86

فصل پنجم: ابزارهای منابع انسانی مبتنی بر داده ها: استفاده از تحلیل ها برای تبدیل داد هها به بینش 89

مقدمه 89

نگاهی به آخرین فنون تجزیه وتحلیل 90

نگاهی به تحلیل های مهم منابع انسانی 94

ترکیب تحلیل ها برای دست یابی به بهترین نتایج 112

تبدیل داده ها و تحلیل ها به بینش 11 3

انتقال و بصری سازی بینش حاصل از داده ها 11 4

نکات کلیدی فصل 11 6

فصل ششم: مشکلات بالقوه: نگاهی به حریم خصوصی، شفافیت و امنیت داد هها 119

مقدمه 11 9

بدانید چه داده هایی دارید 11 9

لطبا س رف 9 م ه ت

12

موضوع پیچیده حریم خصوصی داده ها 0

12

مسائل اخلاقی و لزوم شفافیت 6

12

نگاهی به امنیت و حفاظت از داده ها 9

1

مدیریت یکپارچه همه این موارد زیر چتر حاکمیت خوب داده ها 33

1

نکات کلیدی فصل 37

فصل هفتم: جذب و استخدام مبتنی بر داد ه ها 139

1

مقدمه 39

1

تقویت برند کارفرما 40

1

شناسایی مؤثرترین کانال های جذب و استخدام 44

1

شناسایی و ارزیابی بهترین کارکنان برای کسبوکار 48

1

نکات کلیدی فصل 55

فصل هشتم: دلبستگی مبتنی بر داده کارکنان 157

1

مقدمه 57

1

چرا وقت تغییر در دلبستگی کارکنان رسیده است؟ 58

1

تعیین رضایت کارکنان - کارکنان شما چقدر خوشحال هستند؟ 59

1

سنجش و افزایش ماندگاری کارکنان در شغل 65

1

جبران خدمات و مزایای مبتنی بر داده ها 68

1

نکات کلیدی فصل 74

فصل نهم: سلامت و ایمنی مبتنی بر داده کارکنان 175

1

مقدمه 75

1

بهبود ایمنی کارکنان با استفاده از داده ها و تحلیل ها 75

1

بهبود سلامت و رفاه کارکنان 85

1

بررسی نکات منفی بالقوه در ایمنی و سلامت مبتنی بر داده کارکنان 90

1

نکات کلیدی فصل 93

فصل دهم: یادگیری و توسعه مبتنی بر داد ه ها 195

1

مقدمه 95

1

چگونه دادهها باعث اختلال مثبت در مدارس و دانشگاهها می شوند؟ 96

2

معرفی تحول دیجیتالی یادگیری و توسعه 1 0

10 مدیریت منابع انسانی هوشمند مبتنی بر داد هها

شناسایی و رفع خلاءهای یادگیری 203

ارائه یادگیری و توسعه مبتنی بر داده 204

اندازه گیری نحوه عملکرد فراگیران و تأثیر یادگیری و توسعه بر عملکرد 208

فناوری پیشرفته: ترکیب واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در یادگیری و توسعه 21 0

نگاهی به جنبه های منفی یادگیری و توسعه مبتنی بر داده 212

نکات کلیدی فصل 21 4

فصل یازدهم: مدیریت عملکرد هوشمند، مبتنی بر داد هها 215

مقدمه 21 5

یک هشدار پیش از شروع 21 5

درس هایی از دنیای ورزش 21 6

سنجش هوشمندانه عملکرد کارکنان 21 8

ارزیابی هوشمند عملکرد کارکنان 22 3

نگاهی به واکنش های احتمالی 22 8

درس هایی از آمازون؛ چگونه نمی توان از نظارت و ارزیابی کارکنان سود جست؟ 22 9

درس هایی از یو پی اس؛ چگونه عملکرد را بدون آزرده کردن کارکنان بهبود ببخشیم 231

شش نکته حاصل از بهترین تجربیات برای سازمان شما 232

نکات کلیدی فصل 234

فصل دوازدهم: آینده منابع انسانی مبتنی بر داد هها 235

مقدمه 235

چالش های آینده پیش روی منابع انسانی 236

تغییرات حاصل از تحول دیجیتال در محیط کار کدامند؟ 237

روندهای اصلی فناوری و داده ها که هر تیم منابع انسانی باید آن ها را بشناسد 245

به یاد داشته باشید، همه چیز با راهبرد شروع می شود 257

نکات کلیدی فصل 257

منابع و مراجع 259

سخن مولف

دیوید گرین 1، مدیر جهانی راه های تحلیل کارکنان آی بی ام 2
اگر می خواهید عملکرد منابع انسانی شما مناسب باشد و به سازمان، کارکنان و خود عملکرد ارزش
بیشتری ببخشد، پس حتماً این کتاب را بخوانید.
یانیسلاوا هریستوا 3، مدیر عملیات کارکنان گروه ژاجیتو 4
کتابی که حرفه ای ها باید آنرا بخوانند. این کتاب نشان می دهد ابزارهایی مانند داده های بزرگ و هوش
مصنوعی و اینترنت اشیاء چشم انداز آینده منابع انسانی نیستند، بلکه واقعیت های جهان امروزند.
مطمئن شوید که پذیرای آن ها هستید.
کارولین نویت 5، مدیر بازاریابی شرکت «بینش کارکنان »6
برنارد مار به ما نشان می دهد که چگونه منابع انسانی را در مرکز تصمیم گیری سازمان استراتژیک قرار
دهیم. این کتاب مجموعه گام های منطقی و واضحی را برای هر فرد علاقه مند به تغییر نقش منابع
انسانی ارائه می دهد. این یک پیشگویی نیست، اکنون زمان آن فرا رسیده است.

برچسب ها: مدیریت منابع انسانی هوشمند مبتنی بر داده ها

© Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت : نونگار پردازش

سبد خرید 0
مقایسه
0
فهرست مقایسه خالی است